Beter laat dan nooit…

HARDERWIJK mei 2023

Wanneer ik mijn column schrijf probeer ik me altijd te focussen op de actualiteiten in mijn vakgebied. Nu heeft Stad in Bedrijf voorgaande editie een special gemaakt over Arbeidsmarkt & Werkgevers en kom ik nu aanzetten met een kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mevrouw van Gennip. Dat is dus rijkelijk te laat en een beetje vervelend, maar aangezien het een brief van 3 april is ben ik van mening dat ik de verantwoordelijkheid voor het te laat zijn van deze column kan doorschuiven naar de minister.

In deze brief inzake de beoogde hervorming van de arbeidsmarkt wordt onder andere aandacht geschonken aan de behandeling van tijdelijke contracten en een verplichte AOV voor zelfstandigen.

Op dit moment mag een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar afsluiten met een werknemer. Deze regeling wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Minister van Gennip kondigt in haar kamerbrief aan deze regeling aan te willen passen. Werknemers die voor de derde keer een tijdelijk contract hebben gekregen moeten daarna in vaste dienst worden genomen. Tot zover een bekend verhaal dus, maar daar komt nu bij dat een werkgever die dit niet doet deze zelfde werknemer pas weer na een contractpauze van vijf jaar opnieuw in dienst nemen. Deze contractpauze beslaat nu een periode van zes maanden.

Voor ZZP’ers wordt er gewerkt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het zal gaan om een publieke verzekering met een acceptatieplicht, met een premie die naar schatting 7,5 tot 8% van het inkomen zal bedragen. Alhoewel premies fiscaal aftrekbaar zijn, zal niet iedere zelfstandige staan te springen om 8% van zijn inkomen af te dragen aan een verplichte premie.

Aanvullend hierop wordt er in de brief een totaalverbod op nulurencontracten aangekaart, wordt gesproken over een basiscontract met minimumuren voor oproepkrachten en ook voor uitzendbureaus zal er het een en ander veranderen.

Kort samengevat draait alles om minder flexibiliteit en meer vastigheid. Of dat iets slechts is ligt mijns inziens redelijk aan de invalshoek van waaruit je de zaken bekijkt. Voor mij is het in ieder geval heel fijn dat ze bij Stad in Bedrijf flexibel genoeg zijn om mijn column over de arbeidsmarkt gewoon een editie later op te nemen.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen