CAI Challenge award 2023

REGIO juni 2023

Dit jaar is er ook aandacht voor innovatieve digitale ideeën die iets kunnen betekenen voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking met CAI Harderwijk. Twee kandidaten die hun innovatie kwamen toelichten met een winnaar.

  • Flexyz Harderwijk – ‘sensor-hotel’ – luchtkwaliteitssensor op laadpalen

Het leefklimaat moet worden verbeterd, hittestress, geluidsoverlast en stikstof verminderd. Europese wetgeving verplicht lokale overheden luchtkwaliteit te verbeteren. Flexyz heeft samen met een aantal partners een laadpaal voorzien van een zogenaamd ‘sensor-hotel’ met bijbehorende app. Door de QR-code te scannen, kun je de hoeveelheid fijnstof zien. De slimme infrastructuur biedt een schaalbare aanpak voor overheden om luchtkwaliteit e.d. te monitoren en milieuzones te toetsen. En iedereen kan meekijken. Zo wordt de bewustwording op het gebied van klimaat vergroot.

  • WINNAAR ’s Heeren Loo Ermelo – Smartlamp monitoring

Mantelzorgers worden overvraagd, maar de zorg ook. Langer thuis wonen is de toekomst, maar hoe? ’s Heeren Loo wil daar met de Nobi-smartlamp een bijdrage aan leveren. Deze lamp is in staat om de lichaamshouding van iemand te analyseren en verlichting te geven om vallen te voorkomen. Zo kan op het juiste moment een zorgmedewerker ingeschakeld worden. Deze pilot vindt plaats in een woonzorglocatie voor mensen met een beperking in Harderwijk. De innovatie is ook bruikbaar in zorginstellingen voor ouderenzorg en voor zelfstandig wonende ouderen. De vakjury is van mening dat dit niet alleen de zorg verbeterd, maar ook de druk op personeel verlaagd. Het glasvezelnetwerk van CAI Harderwijk kan voor de benodigde communicatie een belangrijke bijdrage leveren.

Benieuwd naar meer informatie of een terugblik? Check www.innovatiehuisnoordveluwe.nl.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen