De Techniek Verbinder

Harderwijk september 2019

Samenwerking sleutel tot succes.

HARDERWIJK – Stichting Platform Techniek Noordwest-Veluwe bundelt de krachten tussen onderwijs, ondernemers en overheid met als doel meer technisch opgeleid personeel. De Techniek Verbinder verbindt de ‘drie O’s’ en brengt vraag en aanbod bij elkaar.

“Door het schrijnend tekort aan goed opgeleide technici missen veel MKB bedrijven veel omzet. Dit betreft zo’n 1 tot 1,5 ton omzet per ontbrekende FTE per jaar’’, weet Oswald Broeksema. Juist nu de economie weer aantrekt ‘moeten’ opdrachten worden geweigerd. Dit lijkt een luxe probleem, echter is dat het niet. ,,In het maatschappelijk belang zijn technisch geschoolde vakmensen nodig voor welvaart van de regio’’, constateert De Techniek Verbinder. ,,Naar schatting gaat dit om 3.000 openstaande technische vacatures in de regio en om honderden miljoenen euro’s. Een behoorlijke impact voor de toekomstige economie in de regio.’’

Dit maatschappelijk en economisch probleem is alleen door samenwerking tussen de 3 O’s op te lossen. Platform Techniek Noordwest-Veluwe neemt hier al twee decennia een kartrekkersrol in. Zo heeft Platform Techniek al in 2012 De Techniek Academie opgericht. Er is echter meer nodig, vindt Broeksema.,,We interesseren kinderen al op jonge leeftijd voor techniek en technologie met als doel een leven lang leren.’’

Broeksema roept bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten op om Platform Techniek te ondersteunen. ,,Door een bijdrage te leveren helpt u het tekort op de arbeidsmarkt op te lossen en werkt u mee aan een toekomstbestendig ecosysteem. Daarbij is samenwerking de sleutel tot succes. Sluit aan bij Platform Techniek of kom op 17 oktober naar de netwerkbijeenkomst van 7.30-9.30 uur bij Qimarox. Techniek is de motor van onze regio!’’

Westeinde 100 Harderwijk 06-33863316 www.platform-techniek.nl

Oswald Broeksema vraagt bedrijven en gemeenten aan te haken bij Platform Techniek

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen