Food Academy Nijkerk investeren loont

REGIO november 2019

Om nu al te anticiperen op het naderende personeelstekort in de foodsector is de Food Academy Nijkerk opgericht. Arry Verhage, lid van de stuurgroep van de Food Academy Nijkerk, vertelt hoe ondernemers hun steentje kunnen bijdragen. En waarom je dat zou willen.

Om het personeelstekort in de toekomst voor te zijn moet de foodsector werken aan zichtbaarheid op scholen, vindt Arry Verhage, lid van de stuurgroep Food Academy Nijkerk.

Wil de foodsector gezond blijven, dan zouden er jaarlijks minstens 900 nieuwe procesoperators van de mbo’s moeten komen. Op dit moment stroomt er nog geen kwart van dat aantal uit. Food Academy Nijkerk (FAN) moet hier verandering in brengen, maar redt dat alleen als meer lokale foodbedrijven zich aansluiten.

,,De foodsector vergrijst, wat betekent dat we over niet al te lange tijd te maken krijgen met een groot personeelsprobleem. Hoewel er door projecten zoals FAN al steeds meer jongeren voor onze sector kiezen, blijft het gat tussen in- en uitstroom zorgwekkend groot”, waarschuwt Arry Verhage, directeur van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemersorganisaties.

Hij ziet een grote rol weggelegd voor Nijkerkse foodbedrijven in het verbeteren van de zichtbaarheid van de sector. ,,Jongeren hebben geen idee wat we doen of wie we zijn. Daar moet verandering in komen.”

Grote ambities

Er zijn in totaal acht landelijke initiatieven zoals Food Academy Nijkerk. Nijkerk is één van de laatste die daaraan toegevoegd werd. ,,Voordeel hiervan is dat we onze ervaringen uit de andere projecten in Nijkerk kunnen toepassen, zodat we hier hopelijk sneller resultaten kunnen boeken.” Eén van die geleerde lessen betreft de samenwerking met bedrijven. ,,De foodbedrijven zijn ambitieus, maar willen ook snel resultaten zien. De wereld van het onderwijs is echter compleet anders dan die van het bedrijfsleven. Een nieuwe opleiding optuigen heeft bijvoorbeeld tijd nodig, maar ook het enthousiasmeren van de jongeren zelf. Het nadenken over de studiekeuze gebeurt vaak al in de eerste jaren op het vmbo, dus dan duurt het nog een paar jaar voor zij doorstromen naar het mbo.”

Return on investment

Dat is even schakelen voor de deelnemende bedrijven, merkt Verhage, zelf lid van de stuurgroep van de Food Academy Nijkerk. ,,Een goede optie is de combinatie van werken en leren. Zo kunnen mbo’ers direct aan de slag en hebben de bedrijven er ook eerder profijt van. Tegelijk kunnen foodbedrijven zelf natuurlijk actief aan bijdragen aan de zichtbaarheid van de sector door hun deuren te openen voor scholen. Of organiseer een open huis voor je lokale gemeenschap, want ouders spelen een grote rol bij de studiekeuze. Laat zien hoe interessant en vooruitstrevend dit werk is. Zorg dat je nu gezien wordt, anders mis je straks de boot. Natuurlijk kost dat tijd en geld, maar als je ervoor openstaat betaalt die investering zich dubbel en dwars terug; in energie en op termijn in gemotiveerde medewerkers voor je bedrijf. Dit is de reden dat we nog steeds nieuwe deelnemers zoeken. Hoe meer bedrijven zich bij FAN aansluiten, hoe kleiner de individuele belasting wordt. Bovendien heb je dan direct invloed op hoe de opleiding wordt vormgegeven, en daarmee op jouw toekomst.”

Food Academy Nijkerk

Food Academy Nijkerk is een initiatief van verschillende bedrijven uit de gemeente Nijkerk en MBO Aeres. De gemeente Nijkerk heeft een faciliterende rol. Doel is om nieuwe medewerkers op te leiden voor food- en food gerelateerde bedrijven in de regio Nijkerk. Het gaat onder meer om foodprocesoperators, technische en logistieke medewerkers. De studenten worden via een BBL-opleiding meegenomen in een mooie toekomst in de food of foodlogistiek. Tijdens de opleiding gaan ze onder meer bij Nijkerkse bedrijven aan de slag. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in Food Academy

Nijkerk kunnen zich melden bij de stuurgroep van Food Academy Nijkerk via: nicole@sol-online.nl.

www.foodacademynijkerk.nl

Om het personeelstekort in de toekomst voor te zijn moet de foodsector werken aan zichtbaarheid op scholen, vindt Arry Verhage, lid van de stuurgroep Food Academy Nijkerk.
Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen