Rabobank Randmeren: Samen bereik je meer dan alleen

REGIO december 2019

Een ecosysteem gericht op vernieuwing en technische innovatie voor de Veluwe is de droom van Paul Verhoef. Het Bouw & Infrapark ziet hij als incubator (broedplaats) voor nieuwe bedrijvigheid en kennisuitwisseling door ondernemers die innovatie hoog op de agenda hebben staan. Daarvoor is samenwerking tussen de drie O’s nodig.

,,Ik weet dat de bereidheid er is, maar om goed te kunnen samenwerken moet je eerst elkaars belang kennen en zien of er in ieder belang een gezamenlijk belang zit.

 

Het belang voor het bedrijfsleven is een platform om innovatieve behoefte verder in te vullen samen met andere partijen. Nieuwe businessmodellen ontwikkelen door technisch te blijven innoveren, nieuwe markten aan te boren en slimme mensen aan te trekken om innovatie verder vorm te geven. Dat is cruciaal voor levensvatbaarheid. Door continu bij te blijven in technologische ontwikkelingen blijf je concurrenten voor en hebt een goede overlevingsstrategie.

 

De overheid is vaak als eerste aan zet om de kosten voor het opzetten van een infrastructuur op zich te nemen. In de opstartfase van zo’n projectplan is altijd geld nodig. Voor de gemeente is het fantastisch om economische bedrijvigheid te stimuleren, door het in eerste instantie mede te financieren, zodat er nieuwe bedrijven ontstaan die economische groei in de regio bevorderen. Door nieuwe vormen van werkgelegenheid blijft talent binnen de gemeentegrenzen.

 

Belang van Onderwijs is studenten afleveren die naadloos aansluiting hebben op de behoefte van de arbeidsmarkt. Dat kun je voor elkaar krijgen door onderwijs vroegtijdig te betrekken bij innovatie. Dit gaat over toekomstig werk, zodat het onderwijs onderzoek kan doen en plannen maken die aansluiten op de toekomstige behoefte.

 

Uiteindelijk moet het ecosysteem zichzelf kunnen bedruipen, waarbij bedrijven en onderwijs met elkaar een business case moeten creëren waarbij uiteindelijk geen financieringsafhankelijkheid van de overheid meer is.

 

Zogenoemde Valley’s zijn geografische gebieden waar samenwerking plaatst vindt tussen de drie O’s om op sectoraal gebied te vernieuwen. In Nederland is Brainport Eindhoven een voorbeeld van een ecosysteem in innovatie.

 

Gezien de economische potentie van Harderwijk is ook hier ruimte om voor de regio een initiërende en leidende rol te nemen. Hiervoor zou het Bouw & Infrapark een goede incubator kunnen zijn voor de Veluwe. Bereikbaar, bedrijfsverzamelgebouwen in een inspirerende omgeving.

 

Momenteel vindt een eerste verkenning plaats met overheid, onderwijs en bedrijfsleven of er behoefte en ruimte is om technische innovatie hier nog steviger neer te zetten. Samen met Allinq onderzoeken we welke bedrijven we willen betrekken en uiteindelijk ook de Provincie om innovatie met subsidies een boost te geven. Maar het initiatief ligt bij de drie O’s om de samenwerking tot stand te brengen. Want samen bereik je meer dan alleen.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen