Samen onderwijs laten aansluiten op bedrijfsleven

HARDERWIJK | september 2021

Guido Ronnes is in februari begonnen als directeur van Landstede MBO in Harderwijk. Hij is de opvolger van Pim Hulsman, die in de zomervakantie is teruggetreden. Ronnes (65) uit Wijchen is in eerste instantie verantwoordelijk voor de technische beroepsopleidingen. De interimfunctie duurt tot en met mei 2022. Dan zorgt hij voor een goede overdracht richting zijn opvolger.

 

HARDERWIJK – Ronnes heeft ruime ervaring in het middelbaar beroepsonderwijs. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandig interim manager. ,,Ik heb twee opdrachten in de techniek gedaan bij ROC’s in Limburg en Ede en heb op een MBO op Bonaire gewerkt. Ook ben ik een aantal keer directeur geweest, afgelopen jaar bij Landstede in Zwolle.’’

In Harderwijk was zijn eerste opdracht de technische opleidingen die Landstede verzorgt nog meer te verbinden en te versterken. ,,Dit betreft de afdelingen Bouw & Architectuur, Transport & Logistiek, Elektrotechniek, Installatietechniek en Mechatronica en Vormgeving & Entertainment. Om te werken aan onderwijsvernieuwing is samenwerking met het bedrijfsleven een belangrijk uitgangspunt.’’

Landstede MBO werkt samen met De Techniek Academie in Harderwijk, Bouwmensen in Nunspeet (een samenwerkingsverband van aannemers in de bouw om mensen op te leiden), ondernemers in transport en logistiek en op gebied van motorvoertuigentechniek met garagebedrijven in de regio. ,,Het echte leren begint misschien pas op het werken. We moeten zorgen dat de opleiding en de vraag vanuit het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Ik zit regelmatig bij de Techniek Academie en bezoek transport- en logistiekbedrijven. Onze docenten gaan bij bedrijven op stagebezoek en halen op welke kennis nodig is in een bedrijf en bespreken welke opdrachten studenten moeten doen om een diploma te halen. We kijken welke competenties en vaardigheden in de opleiding aangeleerd moeten worden om het vak goed te kunnen doen. Wij moeten jongeren opleiden voor de technische beroepen van vandaag en morgen. Dat is een zware opdracht, maar dat kan succesvol zijn als bedrijven en scholen elkaar bij de hand houden.’’

Beter imago techniekopleidingen

Belangrijk is dat de instroom vergroot wordt door te werken aan een beter imago. Ronnes ziet dat de instroom in de techniek al jaren afneemt, terwijl de vraag toeneemt. Er zijn meer vacatures dan werklozen. ,,Er ligt een opdracht om 100.000 huizen te bouwen, maar wie gaat dat doen? Mensen worden ouder en gaan met pensioen. Er is een grote vraag naar mensen in de techniek op allerlei niveaus. De doorontwikkeling van mensen gaat sneller. Wij willen laten zien dat het leuk is om in de techniek te werken en dat je hierin een prachtige carrière kunt opbouwen. De handen en de inzet van het MBO  is de kurk waar de hele economie op drijft. Wij willen een impuls geven aan de onderwaardering van deze groep. Techniek heeft het imago van werken met vuile handen, maar robotica en innovatie in technologie maken steeds meer deel uit van de opleidingen. Met het Platform Techniek, waar het vmbo, het mbo, het bedrijfsleven en de overheid in zit, proberen we de instroom te vergroten en dat mensen die in de techniek werken daar in blijven. Ook willen we samenwerking met scholen in de regio intensiveren. We hebben bij Landstede net zoveel techniekstudenten als vorig jaar, maar de ambitie is groeien. MBO en bedrijfsleven kunnen door samen te werken zorgen voor meer goed opgeleide technici!”

 

Landstede MBO

088-8507800

harderwijk@landstedembo.nl

www.landstede.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen