Uit de zee, in de toekomst

Zeewolde mei 2024

Vele jaren voor de oprichting van de gemeente in 1984, waren er al bedrijven in Zeewolde neergestreken. Buiten wat later het dorp Zeewolde zou worden, het zogenaamde buitengebied, waren de eerste agrarische bedrijven toen al gearriveerd en volop in bedrijf. Toen is de saamhorigheid en de pioniersgeest in Zeewolde gekomen. Een gesprek met wethouder Helmut Hermans en de ondernemersvoorzitters Johan van Peperzeel en Johan Safaric.

 

Ongemerkt ging het hard met de bedrijvigheid. Wat wil je ook: in het toekomstige Zeewolde was nog de ruimte die veel bedrijven van ‘het oude land’ zochten. En omdat er verder niet veel meer was, zochten de bedrijven elkaar op en ontstond er saamhorigheid. “Van de veelbesproken pioniersgeest  profiteren we nu volop”, zegt wethouder Economische Zaken Helmut Hermans. We spreken hem en de beide ondernemersvoorzitters Johan van Peperzeel (Bedrijfskring Zeewolde) en Johan Safaric (Vereniging Centrumondernemers  Zeewolde en Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde). Het gesprek gaat uiteraard over de afgelopen veertig jaar, hoe het allemaal zo is gekomen; in chronologische volgorde werd menig oude koe uit de sloot gehaald. Maar al snel ging de discussie over het heden en de toekomst, hoe hangt de vlag erbij en wat kan ondernemend Zeewolde de komende decennia verwachten? Wat Johan van Peperzeel betreft heeft Trekkersveld met het afwijzen van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) een kans laten lopen. Volgens Helmut Hermans is de teleurstelling terecht, maar kan er ook een les uit worden getrokken. Sprekend over het centrum zegt Johan Safaric, dat de BIZ-centrum juist heel goed werkt. Hij wijst op het gedeelde belang van de ondernemers in het centrum; zij willen vrijwel zonder uitzondering dat het centrum veilig en schoon is en aantrekkelijk blijft voor het winkelend publiek. “Dat gemeenschappelijke belang is de basis voor het succes van de BIZ in het centrum,” zegt hij. En op het Trekkersveld, waar de saamhorigheid onder ondernemers en de pioniersgeest in Zeewolde is ontstaan, uitgerekend daar lukte het tot twee keer toe niet om de ondernemers mee te krijgen. “De les is, dat we meer de verbinding moeten zoeken en deze verbinding ook moeten maken”, erkent wethouder Hermans en hij wijst erop dat de gemeente en de bedrijfsverenigingen daarin samen optrekken. Johan van Peperzeel beaamt dat: “Ook de Bedrijfskring is actiever op dat vlak. We pakken actuele onderwerpen in breder verband samen met ondernemers en de gemeente op. Kijk daarbij naar de netcongestie, waar de gemeente de trekker is. We hebben nu een werkgroep met twee dozijn ondernemers van Trekkersveld die een tekort hebben aan stroom.” Wethouder Hermans vult aan: “We hebben elkaar gewoon nodig. Geen ondernemer kan de netcongestie in zijn eentje aan. En dan is het mooi om te zien dat die saamhorigheid onder de ondernemers er nog steeds is. Waar de één een teveel aan stroom heeft, kan de ander daarvan profiteren. Dat wordt onderling geregeld en juist die verbinding willen wij als gemeente faciliteren.”  En zo kijken de partijen veel meer dan in het verleden ook naar de ruimtelijke ontwikkelingen. De komende jaren zullen in het teken staan van de ontwikkeling van het Trekkersveld 4, het uitbreidingsgebied aan de Gooiseweg. “Voorheen deed Zeewolde dat veelal solitair, maar meer en meer doen we dat in overleg binnen het ROW, het Regionaal Overleg Werkterreinen”, zegt Johan Safaric, die aangeeft dat bij dat overleg naast de vertegenwoordigers van de omliggende Veluwse gemeenten ook de gedeputeerden van de betrokken provincies Flevoland en Gelderland aanwezig zijn. De toekomst van ondernemend Zeewolde staat in het teken van verbinding en daarin zullen gemeente en de ondernemersverenigingen initiatieven nemen en nauwer met elkaar samenwerken.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen