Van probleem naar ontwerp in een week tijd

ZWOLLE maart 2022

In een week tijd een probleem binnen een bedrijf oplossen. Studenten van Hogeschool Windesheim die deelnamen aan de BedrijfsProjectWeek hadden een flinke uitdaging. Onder tijdsdruk moesten zij een bedrijf leren kennen, een probleem analyseren en een oplossing ontwerpen. De nadruk lag op interdisciplinair samenwerken.

 

REGIO – In de eerste week van februari namen iets meer dan 200 tweedejaars studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Logistics Engineering en Industrieel Product Ontwerpen deel aan de tiende BedrijfsProjectWeek van Hogeschool Windesheim. Verdeeld over 34 groepjes van zes studenten voerden zij 17 opdrachten uit bij bedrijven, vooral uit de regio. ,,Zij kregen op maandag de opdrachten gepresenteerd van de bedrijven via Teams en moesten op vrijdag de oplossing online presenteren aan het bedrijf en de jury. Tijdens de week werd elk groepje begeleid door een docent. Er werden een aantal gastcolleges gegeven en er was een pubquiz. De juryleden, grotendeels afkomstig uit het bedrijfsleven, beoordeelden op vijf criteria: mate van innovatie, realiseerbaarheid, teamsamenwerking, klanttevredenheid en presentatie. Er wordt één winnaar gekozen en elke student kon een studiepunt verdienen’’, vertelt Jan Stegeman, die de opdrachten heeft binnengehaald. Bedrijven betaalden voor deelname. De opdrachten waren divers: zo moest er een CO2-afdruk (carbon footprint) worden bepaald voor een evenement in Amsterdam. In Harderwijk namen AWL en Allinq deel, in Epe VMI. Eén van de groepjes bij Allinq werd aan het eind van de week tot winnaar uitgeroepen.

Allinq is specialist in aanleg, ontwerp en beheer van ondergrondse infrastructuur – glasvezelnetwerk voor breedbandverbinding- en bovengrondse infrastructuur: plaatsen van apparatuur en mobiele masten. Het bedrijf, actief in o.a. Nederland, Duitsland en Denemarken, werkt regelmatig met studenten voor een afstudeeropdracht of stage.

Rutger van der Graaff, manager Allinq Labs én oud-student van Hogeschool Windesheim:,,Dit was onze tweede deelname aan de BedrijfsProjectWeek. Vorig jaar was de opdracht belangrijke trends analyseren die van toepassing zijn op aanleggen van infrastructuur. Dat heeft een rapport van aanbevelingen opgeleverd. Nu was de opdracht het verplaatsen van telecomapparatuur in telecomkasten voor een internetaanbieder, omdat er extra klantaansluitingen gerealiseerd moeten worden. Het apparaat weegt 45 kilo en dit moesten ze door een werktuig voorzichtig laten zakken. Dat is niet zonder risico; er zitten zo’n 1.000 internetaansluitingen op. Het moet dus voorzichtig en secuur, zodat niet een wijk zonder internet zit.’’

Nadat de ‘verkenners’ op dinsdag het bedrijf hadden bezocht, gingen twee groepjes van zes separaat aan de slag. Dagelijks werd de voortgang besproken tijdens een dagstart met de studenten en technici van Allinq. Aan het eind van de week presenteerden de studenten hun oplossing aan de innovatieafdeling. Van der Graaff vindt de aanpak verfrissend. ,,Het is leuk dat studenten van verschillende disciplines kijken naar ons werk in de telecommunicatie. Dat zorgt voor nieuwe inzichten waar wij wellicht zelf niet aan hebben gedacht. Meestal zijn afstudeeropdrachten vanuit één discipline; nu wordt interdisciplinair naar een probleem gekeken in plaats vanuit vakgebieden en in de praktijk gaat dat vaak ook zo. Dan wordt vanuit verschillende aandachtsgebieden gekeken. Studenten kennen bovendien niet de belemmeringen die wij hebben na 20 jaar in deze branche. Ze prikken door standaarden heen die wij hebben bedacht, maar die er misschien niet meer toe doen. Zij stellen onderwerpen ter discussie waar wij over gaan nadenken.’’

Stegeman vult aan: ,,Een student Industrieel Product Ontwerpen kijkt naar aspecten als ergonomie en materiaalkeuze, een werktuigbouwkunde student kijkt naar het mechanische deel. De studenten kennen elkaar vooraf niet, maar moeten wel samenwerken en in vier dagen ook iets bereiken. Dat is coronatijd best uitdagend. Ze ontwikkelen in een ‘pressure cooker’ competenties die ze later nodig hebben.’’

 

De BedrijfsProjectWeek is voor bedrijven een laagdrempelige manier om studenten te laten ruiken aan het bedrijfsleven. Daarbij is Hogeschool Windesheim een belangrijke leverancier van personeel in de brede regio. Neem voor meer informatie contact op met relatiebeheerder techniekopleidingen Jan Stegeman.

 

Hogeschool Windesheim

06-21888838

jg.stegeman@windesheim.nl

www.windesheim.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen