Veertig jaar bloeiend ondernemerschap in Zeewolde

Zeewolde mei 2024

Zeewolde is in de afgelopen veertig jaar uitgegroeid tot een prachtige en veelzijdige gemeente die ondernemers veel te bieden heeft. Ondernemers vinden in Zeewolde de ruimte om hun ambities waar te maken. Inmiddels zijn rond de drieduizend ondernemingen variërend van klein tot groot in onze mooie gemeente gevestigd. Enkele van deze ondernemingen zelfs met internationale allure. Zo gaan bijvoorbeeld agrarische producten vanuit Zeewolde de hele wereld over.

Ondernemers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Zeewolde. De eerste ondernemers waren echte pioniers. Het ondernemerschap in Zuidelijk Flevoland begon al ruim voor het ontstaan van Zeewolde. Hier werd in oktober 1975 het industrieterrein opgeleverd dat later de naam ‘Trekkersveld’ zou krijgen. Begin 1979 gaf de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders de eerste agrarische percelen uit.

Pioniersmentaliteit

De eerste bewoners, veelal agrariërs, richtten verschillende sportverenigingen op en waren actief in het kerkelijk leven. Die pioniers waren nodig om de gemeenschap te vormen en het overgrote deel van deze mensen woont nog steeds in ons dorp. Door die pioniersmentaliteit krijgen we in Zeewolde voor elkaar wat in andere gemeenten moeilijk gaat. Mede door deze mentaliteit is Zeewolde uitgegroeid tot een grote logistieke hotspot, kent het een innoverende agrarische sector, een hoogwaardige voedingsindustrie en een bloeiende recreatieve sector.

Grote en bijzondere gemeente
Qua oppervlakte is Zeewolde met 268 vierkante kilometer één van de grootste gemeenten van Nederland. Voor het beeld: Den Haag past drie keer in deze oppervlakte. Zeewolde heeft naast 24.000 inwoners maar liefst 1,4 miljoen toeristische overnachtingen per jaar in jachthavens, op campings en parken. Daarnaast heeft Zeewolde ook een groot agrarisch buitengebied. De toeristen en recreanten komen af op de prachtige combinatie van water, strand, bossen en uitgestrekte polders. Dit maakt het tot een bijzondere gemeente.

We hebben elkaar nodig
De Bedrijfskring vervult een belangrijke rol in Zeewolde. Als gemeente zijn wij blij met dit netwerk van ondernemers. Een netwerk met ondernemers die niet alleen kijken naar wat zij zelf nodig hebben, maar ook naar wat Zeewolde nodig heeft. Zo sponsoren veel ondernemers verenigingen hier in het dorp. Met dank aan de bijdragen vanuit de gemeente en de ondernemers kennen wij een rijk verenigingsleven. Met de gemeenten rondom het Wolderwijd bundelen wij de krachten rond een aantal belangrijke thema’s die voor de regio belangrijk zijn: ruimte, wonen en werklocaties. Verder ook bereikbaarheid en toerisme.

Gemeente Zeewolde is trots op haar ondernemers! Zij zorgen voor veel banen en dragen flink bij aan de economische groei van het dorp. Met elkaar blijven wij werken aan een mooi en krachtig Zeewolde.

 

Gerrit Jan Gorter

Burgemeester gemeente Zeewolde

 

“Als burgemeester en als inwoner ben ik trots op het resultaat van 40 jaar ondernemerschap in Zeewolde.”

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen