Veluwe Portaal wil vakmensen in de regio houden

Veluwe september 2019

Veluwe Portaal bestaat dit jaar 10 jaar. Doel van de stichting is vakmensen behouden in de regio, die de Noord-Veluwe, Apeldoorn, Nijkerk en Zeewolde bestrijkt. Inmiddels zijn er bijna 100 werkgevers bij de stichting aangesloten.

REGIO – Veluwe Portaal is een HR (Human Resource) en werkgeversnetwerk. Ingeborg Lups-Dijkema is coördinator van de stichting sinds de oprichting en verbindt ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar als het gaat om arbeidsmobiliteit, duurzame inzetbaarheid en bij HR-vraagstukken.

Toegevoegde waarde
Voordelen voor werkgevers zijn voornamelijk kennisdeling en kostenbesparing. ,,HR-functies zijn vaak solistisch: bij kleinere bedrijven heeft vaak één persoon in het bedrijf dit onder zijn hoede. Wij bieden een netwerk aan van 100 HR-collega’s, die elkaar kunnen ondersteunen.’’
Werkgevers besparen kosten bij werving en selectie van nieuwe mensen, bij herplaatsing van tweede spoor kandidaten en het beantwoorden van HR-vraagstukken. ,,We informeren werkgevers ook over bestaande arbeidsmarktprojecten en gelden waar ze gebruik van kunnen maken. Ik zeg altijd: als werkgevers ons netwerk goed benutten, levert het ze meer op, dan dat het kost.’’
Een voorbeeld: bij het project Langleve(n) Gelders vakmanschap kunnen werkgevers vouchers aanvragen voor opleiding van technisch personeel of uit de bouw. ,,Het scholingsgeld voor hun medewerkers (1000-3000 euro) kunnen ze via ons vergoed krijgen.’’

Branche-overstijgend
De kracht van het netwerk is dat het branche-overstijgend is. ,,Een probleem of vraagstuk in een bepaalde branche los je op dat niveau niet op. Via Veluwe Portaal kan vanuit andere branches expertise worden ingezet of oplossingen worden gevonden. Als voorbeeld: de zorg heeft overal grote tekorten. Dan moet je kijken in andere branches waar boventalligheid ontstaat. Omscholing is dan een mogelijkheid.’’
Een andere toegevoegde waarde is samenwerking. Zo heeft Veluwe Portaal acht jaar geleden de Branchepool Zorg opgericht. ,,Zorg is een grote werkgever op de Noord Veluwe. In de branchepool komen zorgorganisaties uit de regio bijeen om samen te werken op gebied van arbeidsmobiliteit en HR-vraagstukken. Op 8 oktober organiseert de Branchepool Zorg de Zorgwerkmarkt in het pand van
Philadelphia in Nunspeet. Dit helpt onder meer het imago van werken in de zorg te verbeteren en voor werving van nieuwe medewerkers. Wij ondersteunen dit met communicatie en organisatie van de dag.’’
Ook is in oktober de Week van de Arbeidsmobiliteit. ,,We vragen werkgevers de deuren open te zetten om andere werknemers een kijkje in het bedrijf te geven. Misschien is het beroep over vijf jaar wel weg of fysiek niet meer uitvoerbaar. Wij willen werkgever en werknemer bewust maken van duurzame inzetbaarheid: nu en in de toekomst.’’

Successen
Veluwe Portaal is als regionaal initiatief dit jaar door het Ministerie van Economische Zaken en MKB Nederland benoemd als één van de twintig beste praktijkvoorbeelden voor ondersteuning van het MKB.
Bij Emté distributiecentrum, dat dit jaar sloot in Putten, verloren 140 mensen hun baan. Veluwe Portaal heeft voor hen een meet & greet georganiseerd om hen van werk naar werk te begeleiden. ,,Vier zijn ingestroomd van distributie naar transport & logistiek, waar grote tekorten zijn. Een win-win. Wij kijken of scholing nodig is en zetten waar mogelijk scholingsgeld in.’’
Vanwege het 10-jarig jubileum organiseert Veluwe Portaal op dinsdag 26 november een groot kennisevent in Veluvine in Nunspeet. Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland, is één van de sprekers.

T: 06-23278981
www.veluweportaal.nl
www.werkinjeregio.nl
www.stageinjeregio.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen