Welke jas draagt u?

Harderwijk mei 2022

Op het moment van schrijven is het midden mei en schiet de temperatuur flink omhoog. Niet vreemd voor de tijd van het jaar. Toch zijn de ochtend en avond vaak nog fris. Soms zelfs met temperaturen rond het vriespunt. Welke jas trek je dan aan? Je winterjas, een tussenjas of helemaal geen jas?

Gelukkig kan je gemakkelijk switchen van jas. Je bent flexibel. Elke onderneming heeft ook een eigen jas, dit noemen we de rechtsvorm. De keuze voor een passende rechtsvorm is één van de eerste afwegingen die je als ondernemer maakt. Vaak zelfs na een grondig onderzoek. Veel ondernemers houden vervolgens jarenlang vast aan deze rechtsvorm en zien geen reden om deze te heroverwegen. Sommigen wijzigen hun rechtsvorm zelfs nooit.

Geldt dit ook voor u? Dan wil ik u aanmoedigen om de rechtsvorm periodiek eens tegen het licht aan te houden. Wellicht is uw onderneming sinds de start flink gegroeid en uit zijn jas gegroeid. Het wijzigen van de rechtsvorm kan uw onderneming dan een positieve boost geven, maar ook uw aansprakelijkheidsrisico’s beperken.

De meest voorkomende rechtsvormen zijn de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv). De eerste twee rechtsvormen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor het vermogen van het bedrijf. Bij de laatste twee rechtsvormen is dat in het beginsel niet het geval. Dit betekent een belangrijk verschil in aansprakelijkheid.

Een ander belangrijk verschil is de belastingheffing. Bij “lagere” winsten bent u met de eenmanszaak en vof gunstiger uit. Bij “hogere” winsten bent u juist met de bv en nv gunstiger uit. De winst van eerstgenoemde twee rechtsvormen wordt belast in de inkomstenbelasting. De winst uit een bv en nv wordt belast met een gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting en aanmerkelijk belangheffing (box 2).

Aansprakelijkheid en belastingheffing zijn de belangrijkste verschillen, maar er zijn meer factoren die u mee dient te nemen in uw overwegingen. Uw accountant, fiscalist en/of financieel adviseur kan u hier meer over vertellen en u helpen om de juiste afweging te maken. Tot slot: Vergeet niet dat u zich ook prettig dient te voelen bij de rechtsvorm. Een jas moet immers wel lekker zitten.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen