BEDRIJFS CONTINUÏTEIT

De dagelijkse voortgang binnen een bedrijf is van groot belang. Het is dus verstandig om mogelijke verstoringen in kaart te brengen en na te gaan hoe deze tijdig kunnen worden voorkomen en/of gesignaleerd. Onbevoegd aanwezig, inbraak en brand kunnen er voor zorgen dat de continuïteit van het bedrijf ernstig wordt verstoord.

Door de juiste maatregelen en gebruik makend van de aanwezige communicatiemiddelen, voorkomt u een verstoring van het bedrijfsproces. Ruimten waarin de bedrijfsprocessen samenkomen, die van essentieel belang zijn, moeten met zorg en aandacht voor de continuïteit van het bedrijf worden beveiligd. Hierover willen wij u graag informeren over de mogelijkheden die wij bieden.

PERSOONLIJKE BEVEILIGING

De veiligheid binnen een gebouw dient gewaarborgd te zijn. Daarvoor zijn door de overheid in het Bouwbesluit de minimaal toe te passen eisen opgenomen. De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid van de in het bouwwerk aanwezige personen, ook wel ZORGPLICHT genoemd. Een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting/vluchtweg aanduiding en kleine blusmiddelen zijn hierbij onontbeerlijk.

Snel detecteren en signaleren, goed aangelichte paden en duidelijke verwijzingen zorgen voor een

adequate evacuatie. Kleine blusmiddelen stellen u in staat een beginnende brand te blussen of in bedwang te houden tot de brandweer komt. Hiervoor bieden wij bij Betecom verschillende oplossingen aan.

Installatiebedrijf voor

beveiliging en veiligheid

Bij Betecom adviseren, ontwerpen, installeren, monteren, programmeren, certificeren, inspecteren en onderhouden wij installaties die het ondernemersrisico verlagen en de veiligheid voor het personeel en het gebouw verhogen.

Ook geven we advies en doen we voorbereiding t.b.v. een aanbesteding zoals:

 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Inbraaksignaleringssysteem
 • Camera-observatiesysteem
 • Toegangscontrolesysteem
 • Kleine blusmiddelen
 • Noodverlichting
 • Zorgsystemen

Elke vorm van beveiliging begint bij een gesprek

Heb je een vraag over de beveiliging of veiligheid in je bedrijf, instelling of woning? Of wil je een risico-inventarisatie laten doen?

Neem dan contact met ons op, we helpen je graag met:

 • Investeren in de juiste maatregelen
 • Betere bescherming voor je bedrijfscontinuïteit
 • Het staat in onze naam; we zijn gebrand op jouw veiligheid

Betecom BV

van Leeuwenhoekstraat 1

3846 CA Harderwijk

Bel 0341 426 000 | Mail info@betecom.nl