Flevonice

De toekomst van Flevonice!

Momenteel is Flevonice gesloten. Dit heeft onder andere te maken met de bouw aan ons zonnepanelenpark.
Onze huidige zonnepanelen hebben de capaciteit om 2 megawatt op te wekken. Hier komt nog eens 36,5 megawatt bij en zal dus nog verder worden uitgebreid. Hiermee wil Flevonice niet alleen als energie positieve organisatie verder gaan, maar zullen wij ook energie gaan terug leveren aan het net. De aanleg van de zonnepanelen wordt pas aan het einde van 2020 gerealiseerd.
Vanaf heden wordt echter een pas op de plaats gemaakt, vanwege de verbouwing van het terrein. De ijsbaan en bijbehorende materialen om de ijsbaan heen zullen eerst worden verwijderd en vervolgens zullen wij het terrein verder gaan aanpassen.
Groet Vivian van der Ven