Bedrijventerreinen vitaal, up-to-date en toekomstbestendig houden

REGIO januari 2021

Verschillende soorten bedrijventerreinen met voor elk wat wils kun je als gemeente vaak niet lokaal regelen, maar wel gezamenlijk als regio. De samenwerking tussen gemeente en ondernemers is van belang om bedrijventerreinen up-to-date en toekomstbestendig te houden.

REGIO – Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie en vooral voor de werkgelegenheid. De bedrijventerreinen op de Noord-Veluwe herbergen bijna 30.000 arbeidsplaatsen en geven indirect werk aan nog eens 10.000 arbeidsplaatsen. Dat is bijna de helft aan werkgelegenheid in deze regio.

 

De Noord-Veluwe staat bekend om de hoge arbeidsmoraal en werkgevers doen dan ook erg hun best om werknemers aan zich te binden. Daarom willen bedrijven heel graag op de Noord-Veluwe blijven en vaak zelfs in de eigen gemeente. Als ze uit hun jasje groeien op een klein bedrijventerrein, kijken ze het liefst in de regio naar een nieuwe plek. Ze zoeken globaal een locatie in een straal van 20 kilometer waar ze gevestigd zijn.

 

Economische samenwerking

Om bedrijven in de regio te houden, is het van belang dat gemeenten samenwerken.

,,Een bedrijventerrein regel je niet lokaal. Nunspeet heeft niet de ruimte voor grote bedrijven’’, weet Gerrit Marskamp, beleidsmedewerker economie bij de gemeente Nunspeet. ,,Wel kunnen we doorverwijzen naar grootschalige bedrijventerreinen als H2O (Hattemerbroek) en Lorentz (Harderwijk). Zo gaan ze niet al te ver weg en behouden we wel werkgelegenheid in de regio. De regio waarbinnen we een economische samenwerking hebben, is de Kop van de Veluwe: van Nunspeet tot en met Oldebroek en Hattem (vijf gemeenten). Die regio werkt ook samen binnen Regio Zwolle. Verder zijn er van oudsher de relaties met Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde.’’

 

Naast een goed gebruik van de schaarse ruimte wil de regio een gedifferentieerd milieu bieden. Bedrijventerreinen waar vooral industrie zit of waar kleinschalige bedrijven terecht kunnen, zodat voor elk wat wils is. Bedrijfscontactfunctionaris Bep Franken: ,,Ook dit kun je vaak niet lokaal regelen, dus is het goed om het hier gezamenlijk over te hebben, zodat je als regio een totaalaanbod hebt voor de bedrijven.”

 

Schoon, heel en veilig

Om de aantrekkelijkheid voor vestiging te waarborgen, is het belangrijk dat gemeenten en ondernemers hun bedrijventerreinen toekomstbestendig maken en houden. De indicatoren daarvoor zijn schoon, heel en veilig. Franken: ,,Met vitale bedrijven wordt veel geld verdiend en mensen die goede salarissen verdienen, geven hun geld lokaal ook weer uit. Schoon betekent geen rommel. Onder heel wordt verstaan dat wegen en openbare verlichting goed voor elkaar zijn en het openbaar groen er netjes uit ziet. Dat is een impuls voor ondernemers om erin te investeren. Vitaal betekent ook veilig. In Nunspeet rijdt ’s nachts een beveiligingsbedrijf rond.”

Een mooi voorbeeld is Feithenhof langs het spoor. Marskamp: ,,Een oud bedrijventerrein dat gerevitaliseerd is. Het had een rommelige uitstraling, maar ziet er weer perfect uit met bedrijven als visitekaartje.”

Het contrast met een verpauperd bedrijventerrein kan groot zijn. Wat oud en verlaten is, neigt naar criminaliteit en ondermijning. ,,Verpauperde panden, onduidelijke eigenaren met dubieuze activiteiten trekken criminaliteit aan en geven een heel laag verdienmodel.”

 

Toekomstbestendig

Om een terrein toekomstbestendig te maken, stimuleert de gemeente dat bedrijven duurzaam gaan ondernemen met hun pand en personeel. ,,Dit kan door zonnepanelen, groene daken en de inrichting van de kavel met meer groen. Meer ruimte voor groen op het terrein zorgt voor biodiversiteit, zodat je tijdens de lunchwandeling niet door een ‘stenen woestijn’ loopt. Ook voorkomt deze aanpassing op klimaatverandering hittestress.”

Ook hoopt Marskamp dat de sfeer en samenhang bevorderd wordt, bijvoorbeeld door een koffietentje. ,,Zodat mensen elkaar wat meer tegenkomen en als buren een ontmoeting hebben.’’

 

Sociale controle

Het nieuwe industrieterrein De Kolk is een mooi voorbeeld van hoe ondernemers zelf hun bedrijventerrein up-to-date houden. Hiervoor is in 2019 de coöperatie Parkmanagement De Kolk opgericht. Franken: ,,Als een bedrijf zich vestigt door aankoop van een kavel bij de gemeente zit daar gelijk een verplichting tot deelname van parkmanagement aan vast. Dit betekent dat alle 23 bedrijven op de Kolk lid zijn.’’

Voorzitter van de coöperatie is Frank van den Dragt. Ook hier gelden schoon, heel en veilig als de drie hoofdpijlers. ,,We houden elkaar op de hoogte, er is sociale controle. Als er ergens rommel ligt, ga je in gesprek of meldt het op de vergadering die we 3-4 keer per jaar hebben’’, vertelt de ondernemer uit Nunspeet. ,,Met elkaar hebben we de beveiliging ingekocht. Er surveilleert elke nacht 4-5 keer een beveiligingsauto, die checkt of hekken afgesloten en ramen dicht zijn. Samenwerking rond duurzaamheid is op een nieuw terrein minder nodig, want veel bedrijven doen daar zelf alles aan, anders krijgen ze geen vergunning voor nieuwbouw. Op collectieve inkoop is nog wel wat winst te behalen, dat vinden ondernemers toch lastiger.’’

Ook Van den Dragt gelooft dat in een tijd waarin iedereen druk is en langs elkaar werkt, ontmoeting tot nieuwe ideeën kan leiden. ,,De Kolk is een voorbeeld voor hoe we op oudere terreinen in Nunspeet tot meer samenhang komen. Feithenhof gaat nu aan de slag met duurzaamheid. Ook de Bedrijvenkring denkt hierover mee.”

 

Door gevarieerde en toekomstbestendige bedrijventerreinen wil Nunspeet bestaande bedrijven behouden voorde regio en nieuwe bedrijven een kans geven om zich economisch te ontwikkelen

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen