De economische lente lonkt

NIJKERK september 2020

Paul Verhoef is sinds juni 2018 algemeen directeur van Rabobank Randmeren. Hij geeft

in een column zijn visie op het MKB.

 

De zomer gaat jammer genoeg over in de meteorologische herfst, maar in economische zin is het de lente die lonkt. Langzaam maar zeker lijkt het erop dat het economische dieptepunt is bereikt.

 

De beurzen zijn wereldwijd de laatste maanden enorm volatiel – en dat kan zeker nog wel even zo blijven. Maar kijkend naar de huidige niveaus, lijken de beurzen redelijk gestabiliseerd en hebben zelfs een fors herstel laten zien ten opzichte van het dieptepunt. De beursindexen worden verondersteld 3-6 maanden vooruit te lopen op wat de economie gaat doen.

 

Ook de macro-economen van het CPB voorspellen groei voor het vierde kwartaal en voor 2021. Zij voorspellen een economische groei van drie procent in 2021 en voor dit jaar moet het vierde kwartaal, na de dieprode cijfers van minus acht procent in het tweede kwartaal,  ook weer groei laten zien. Een cruciaal omslagkwartaal derhalve!

 

En ook in ons financieringsbedrijf zien we een duidelijk herstel optreden. De omzetten laten een voorzichtige groei zien met een positief effect op de bedrijfsresultaten. Uiteraard zijn dit gemiddelden en dat betekent dat er nog steeds sectoren zijn die de pijn van de crisis nog erg voelen.

 

Feit is dat het MKB nog maar heel weinig gebruik maakt van de zogenaamde ‘corona steunkredieten’, zoals uitstel van aflossing op de lening of extra financiering met borgstelling van de overheid. Van de totale kredietgroei van Rabobank Randmeren bestaat minder dan tien procent uit coronasteun.  De vraag naar ‘normale’ bedrijfsfinancieringen is sinds juni weer duidelijk gestegen.

 

Drie hoopvolle signalenen derhalve. Laten we hopen dat het coronavirus niet weer roet in het eten gooit en we echt vooruit kunnen kijken naar gezonde economische groei. En als dat inderdaad zo gaat, dan blijkt de veerkracht van het MKB als de traditiegetrouwe  motor van de BV Nederland opnieuw!

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen