De energietransitie is dichterbij dan je denkt

ZWOLLE september 2021

De energietransitie is veelomvattend, maar nu is wel het moment om ermee aan de slag te gaan. Als lectoraat denkt Hogeschool Windesheim graag mee als bedrijven nieuwe oplossingen zoeken of ideeën willen uitwerken.

 

ZWOLLE – Het lectoraat Energietransitie van Hogeschool Windesheim is opgericht in oktober 2019 om de energietransitie te versnellen, met focus op de gebouwde omgeving. Twee commerciële partijen hebben samen met Windesheim voor vier jaar de financiering voor het lectoraat toegezegd: Enexis Netbeheer en de Stichting Aandelen Remeha. Jeike Wallinga is benoemd tot lector. ,,Het lectoraat wil iets doen aan het enorme tekort aan technisch geschoolde mensen die bij kunnen dragen aan de energietransitie. Als je de energietransitie snel wilt uitvoeren, heb je daar nog veel meer mensen bij nodig. Op korte termijn moet iedereen een flinke steen bijdragen.”

De energietransitie is de overgang naar het gebruik van duurzame energie maar ook minder energieverbruik, zodat minder broeikasgassen worden uitgestoten. ,,Het is geen doel maar een middel, om niet teveel klimaatverandering te krijgen. Als we doorgaan met het uitstoten van evenveel broeikasgassen, is in 2027 naar verwachting 1,5°C opwarming bereikt. Met als gevolg smeltende ijskappen, warme zomers, heftige regenbuien, stormen en overstromingen. Het Klimaatakkoord gaat over 2°C opwarming en dan zijn de effecten nog veel groter. Het moet dus sneller dan in het Klimaatakkoord is afgesproken.”

Onderzoekslijnen

Het lectoraat heeft drie onderzoekslijnen. ,,Bij Onderwijs willen we dat alle engineers van Windesheim energietransitie bewust en bekwaam zijn als ze hun diploma halen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we het curriculum innoveren; dat brengen we met de opleidingen en het bedrijfsleven in kaart. Je hebt mensen nodig die aan de energietransitie werken, maar anderen moeten ook bewust zijn van wat zij doen met energie. Daar moeten we integraal mee bezig zijn.”

De tweede onderzoekslijn is Datagedreven energietransitie. ,,Dit betekent dat gegevens die worden gemeten door bijvoorbeeld slimme meters van huishoudens worden omgezet naar bruikbare informatie, zodat je daarmee ook handelingsperspectief hebt. Zoals: het isoleren van een huis scheelt bepaalde een hoeveelheid gasgebruik. We gebruiken slimme ICT en elektronica (digitale technieken) om inzichtelijk te maken wat het oplevert aan energie en geld. Vaak gaat het om gemiddelden voor een type huis en huishouden; wij willen meer maatwerk om dit beter in te schatten.”

De derde onderzoekslijn is Systeeminnovatie: kijken naar het geheel. ,,We gaan de energietransitie niet redden door alleen meer windmolens en zonnecellen te plaatsen. Er moet veel meer gebeuren. Hoe meer je dat als logisch geheel aanpakt, hoe meer effect de oplossingen gaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan bedrijventerreinen waar je collectief duurzame energie opwekt, maar ook energie gaat uitwisselen (restwarmte die een ander kan gebruiken). Bij nieuwbouw en renovatie de schil van het gebouw en de installaties goed af stemmen. Dat ontwerp moet matchen anders werkt het minder goed en is het duurder. Meer samenwerking vanuit technische disciplines en een slim ontwerp dat de disciplines overstijgt.

Door samen te werken aan energietransitie dragen we met elkaar bij aan een beter klimaat.”

 

Hogeschool Windesheim

088-4697507

energietransitie@windesheim.nl

www.windesheim.nl/energietransitie

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen