De Kiekmure Dichterbij Welzijn, zorg en ontmoeting in huiskamer voor de wijk

HARDERWIJK april 2021

HARDERWIJK – Als ontmoetingscentrum voor verschillende activiteiten is De Kiekmure het middelpunt van de wijk Stadsdennen in Harderwijk. Om de potentie van het gebouw aan de Tesselschadelaan beter te benutten wordt het concept Positieve Gezondheid geïntegreerd. Een brede aanpak met ontmoeten, zorg en welzijn als de drie pijlers, gericht op de wensen van de wijkbewoners. ,,We willen samen met zorg- en welzijnsorganisaties De Kiekmure dichterbij brengen als de huiskamer voor de wijk.’’

‘Met en voor de buurt’

Het in 2016 nieuw gebouwde zalencentrum ondergaat de komende drie jaar een transitie. Hans Alfons heeft als bestuursvoorzitter van De Kiekmure de rol van aanjager en is als projectleider aanspreekpunt voor huurders. ,,Verhuur van zalen en ontmoeten waren de hoofdpijlers van De Kiekmure, maar het gebouw nodigde de wijkbewoners onvoldoende uit om naar binnen te komen. De Kiekmure maakt nu de transitie van zalenverhuurcentrum naar maatschappelijk functioneel centrum. Dit wordt een huiskamer voor de wijk: we willen mensen nieuwsgierig maken om naar binnen te komen. De koffie is goed, maar betaalbaar. We willen De Kiekmure aantrekkelijk en toegankelijk maken.’’

Innovatiebureau On(t)roerend Goed heeft wijkonderzoek gedaan en daarbij gekeken naar de samenstelling van de wijk en vraagstukken op welzijns- en cultureel niveau. Het advies is om het zalencentrum te ontwikkelen naar een uitnodigend wijkcentrum voor ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve Gezondheid.

Alfons: ,,We willen dit concept invullen met aanbieders van zorg en welzijn. Een psycholoog kan zorgen voor mentaal welbevinden, een dansschool en een fysiotherapeut kunnen beweging aanbieden. Met deze organisaties onder één dak willen we samen werken aan een gezondere en leefbare wijk Stadsdennen. We zitten in de conceptfase van onderzoek: we gaan met ondernemers en wijkbewoners kijken hoe we de behoeften van de wijk in kunnen vullen, welke ondernemers daar bij passen en welke ruimtes nodig zijn. We willen dit met en voor de buurt opzetten. Die verbinding tussen zorg, welzijn en ontmoeting is een unieke kans om samen iets te betekenen voor de wijk.’’

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een multidisciplinaire en integrale aanpak voor zorg-, welzijns- en andere maatschappelijke organisaties. Dit concept heeft zes dimensies: zingeving, kwaliteit van leven, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren en meedoen. Veel zorgvragen hebben een onderliggende hulpvraag. Het concept is gericht op preventie en het vergroten van het welzijn van de wijkbewoners. Samenwerking tussen disciplines is hiervoor de sleutel. De Kiekmure wil dit tot stand brengen door aangesloten organisaties onder één dak samen te brengen. Dit moet in 2023 volledig operationeel zijn.

‘Nieuwe ideeën en projecten opzetten’

Judith Cohen zit namens de zorg in het ontwikkelbestuur. Haar man Joeri Cohen is praktijkhouder van Huisartsenpraktijk Cohen. ,,Hoe wij in de dagelijkse praktijk zorg leveren, sluit naadloos aan bij het concept van Positieve Gezondheid en daarom willen we graag mee in het centrum De Kiekmure. We hebben veel aandacht voor het welbevinden van onze patiënten en de mogelijke hulpvraag achter de zorgvraag. We zien in De Kiekmure veel kansen en mogelijkheden, aangezien we met gelijkgestemde zorgverleners in één gebouw zitten. Hierdoor ontstaan korte lijntjes en dit maakt de zorg laagdrempeliger voor de patiënt.’’

Het ontwikkelbestuur nodigt andere partijen voor zorg en preventie uit tot samenwerken. ,,We zijn op zoek naar verschillende disciplines, van fysiotherapeut, psycholoog tot diëtist. Het lijkt ons interessant om samen nieuwe ideeën uit te werken en projecten op te zetten, zoals wandelen met een buddy, een beweegtuin, voorlichting over voeding of aandacht voor laaggeletterdheid. Door een multidisciplinaire aanpak kun je beter aansluiten op de hulpvraag van de patiënt en hierdoor mensen beter begeleiden en verder helpen. Dat maakt het werken ook leuker.’’

‘Luisteren naar vraag van wijkbewoner’

Carla Venema, directeur van Zorgdat, is bestuurslid Welzijn. ,,Mentaal welbevinden is één van de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Onze rol is belangrijk en daarom  gaan de sociaal werkers van Zorgdat in De Kiekmure werken. Ons motto is dat iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving en van betekenis is. Zodat mensen lekker in hun vel zitten en met plezier hier wonen. We zijn actief in de wijk en staan dichtbij de gezinnen. Zorgdat wil ook in De Kiekmure met veel partijen samenwerken. De wijkvereniging kennen we al goed. We gaan aan de slag met de vraag waar wijkbewoners zelf mee komen. We kijken altijd naar het belang van de inwoner.’’

Over de rol van welzijn in Positieve Gezondheid zegt Venema: ,,Dit is het eerste model waar wij als welzijnsorganisatie een eigen plek hebben. Vaak zie je dat iedereen vanuit zijn eigen discipline werkt, maar hierin vinden we elkaar en kunnen elkaar aanvullen. Het is flexibel en er gaan ook weer nieuwe werkvormen komen. Dit concept is daarom ook voor andere welzijnsorganisaties interessant.”

‘Laagdrempelig voor de wijk’

De Kiekmure wordt een wijkontmoetingscentrum waar je ook terecht kunt voor ondersteuning en hulp. Zo ziet wethouder Jeroen de Jong (Financiën) de toekomst van De Kiekmure. ,,Dit gebouw had ‘s avonds een wijkfunctie, wij willen dat inloop en ontmoeting toegankelijker wordt. Het moet laagdrempelig zijn om het een succes te laten worden. Zodat als je je eenzaam voelt, hier aansluiting vindt en een zinvolle dag hebt. In deze wijk ligt veel druk op de huisartsen en die willen we een plek bieden. Ook is er ruimte voor het zangkoor, cultuur en de bingo van de wijkvereniging. Dit

vraagt misschien om een nieuwe investering in het gebouw. Bij zalenverhuur lag er druk op de exploitanten om een verdienmodel te genereren. Dat willen we verminderen.’’

De Jong denkt daarbij aan financiële ondersteuning. ,,Dit gebouw is nu van stichting MFZ Kiekmure. We gaan onderzoeken waar het risico zit, hoe we dit weg kunnen halen en wat voor het bestuur het beste is. Daarbij kan de gemeente een aankoop van het vastgoed overwegen. We willen dienstbaar zijn aan de stad.’’

Wethouder Gertjan van Noort (Zorg) vindt De Kiekmure belangrijk als centrum voor de samenleving en omarmt het concept Positieve Gezondheid. ,,We staan hier achter omdat we willen investeren in een leefbare, gezonde stad gericht op mensen. Het is mooi als dit kan middenin een wijk met verschillende culturen. De gemeente gaat uit van de inclusieve wijk. Een wijk waarin het niet alleen om wonen gaat, maar ook om je veilig voelen, leefbaarheid, mensen die voor je klaar staan als je het niet redt. Ons doel is dat mensen weer gaan meedoen en ook blijven meedoen aan de maatschappij.’’

Van Noort beoogt een laagdrempelige voorziening die voelt als een tweede thuis. ,,Met onze methode Geluksgericht werken stimuleren wij de verbinding tussen welzijn, zorg en ontmoeten. Dit kun je samen in één gebouw organiseren en daarmee mensen een stukje op weg helpen naar een gelukkiger leven. ‘Wat maakt jouw leven zinvol?’ is geen vraag waar een arts tijd voor heeft, maar ergens anders in het gebouw kan een aanbieder de patiënt veel meer van dienst zijn. In dit centrum zit je niet in het formele circuit. Als dokter kun je meelopen en de patiënt voorstellen. Een warme hand kan het verschil maken in iemands leven.’’

Interesse? De Kiekmure organiseert twee (online) workshops voor professionals op 22 april en 20 mei.

 

www.kiekmuredichterbij.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen