De Wijde Wellen als verlengstuk van de boulevard

HARDERWIJK juli 2020

Nadat Hoornstra Ophof Infra en Vic Activating Landscapes achter elkaar aan de nieuwe Stationsomgeving hadden gewerkt, trokken zij gezamenlijk op bij de inrichting van het Crescentpark. Als combinatie schreven zij zich ook voor de Wijde Wellen, het volgende project dat de gemeente Harderwijk aan hen toevertrouwt. ,,Van timmerman tot stratenmaker en van architect tot hovenier; we geloven in de kracht van samenwerking.”

HARDERWIJK – De landschappelijke en esthetische kennis bij de invulling van het groen gecombineerd met de expertise op civieltechnisch vlak en grondverzet ervaren alle partijen als meerwaarde. ,,Niek Heijboer, landschapsarchitect van de gemeente Harderwijk, heeft in overleg met omwonenden het eerste beeld geschapen. Dat basisontwerp was voor ons het nieuwe nulpunt’’, aldus Victor Dijkshoorn van Vic Activating Landscapes. De gemeente Harderwijk betrok de uitvoerende partijen bij het proces. ,,Doel was met onze kennis en kunde binnen een taakstellend budget een plan maken en dit met het beschikbare geld een plus te geven. Hoe maak je het landschap leuk en waarmee verleid je mensen om daar te gaan wandelen? We zijn met ideeën gekomen om die plek nog interessanter te maken. Dat gaf een open discussie met als doel optimaliseren. We versterken de biodiversiteit en geven mens en natuur samen een plek. Een evenementenweide met een nieuw fietspad en een golvend landschapsmeubel, een element van Niek. In overleg met de ijsbaan hebben we eilanden toegevoegd, die voor kleinschaligheid zorgen buiten het schaatsseizoen om. Delen liggen hierdoor in de luwte en bevriezen eerder. Ook kun je koek en zopie op zo’n eiland verkopen’’, legt de tuinlandschap ontwerper uit. De vergroening is zijn belangrijkste speerpunt, dat duidelijk werd met het planten van een forse boom – een iep met een stamomtrek van een meter – bij de start van de ontwikkeling op 13 maart. ,,Het klimaat vergroot het belang van water langer vasthouden en het groen zorgt voor natuurlijke schaduw. Het historische open karakter blijft behouden, maar steen wordt vervangen door groen. We planten een inheems assortiment om de seizoenen nog meer te beleven. De keien gaan we wel hergebruiken voor de kustlijn, maar ze worden niet in beton gestort.”

Mens en natuur

Waar in het Crescentpark ruimte is gecreëerd voor oeverzwaluw, ijsvogel en het onderwaterleven, door wanden en palen met holtes, moet de Wijde Wellen een thuis zijn voor de boerenzwaluw. ,,Een modderpoel aan de rand van het meer is een bron om nestmateriaal te vinden en de brugelementen bieden aanleiding om de nesten te bevestigen. De natuur is best vergevingsgezind: zwaluwen blijven nestelen, ook al zijn er spelende kinderen. Ik vind dat natuur en mens goed samen kunnen gaan.. Mogelijk kunnen zich hier wat roofvogels (o.a. uilen) vestigen tegen overlast van muizen. Maar alleen op een natuurlijke manier.’’

Dijkshoorn merkt dat de medewerkers van Hoornstra Ophof Infra aangestoken zijn door het belang van groen en dierenwelzijn. ,,Zij zijn de specialist in ondergrondse infra, maar maken nu iets waar een grote groep lol van heeft en waar ze hun eigen kinderen ook mee naartoe kunnen nemen.”

 

De Amersfoorter (40) is dankbaar voor de geboden kans. ,,Ik loop al 25 jaar rond in Harderwijk bij verschillende groenbedrijven. Nu zijn we met rijke historie bezig om iets positiefs achter te laten voor de toekomst. De Wijde Wellen met aansluiting op het Plantagepark completeert het rondje Harderwijk op een prettige manier. Je volgt de contouren van de stad en loopt langs de boulevard langzaam over in de natuurlijke omgeving.’’

 

Marc Winkel, projectleider namens Hoornstra Ophof Infra, noemt het Crescentpark ‘het mooiste project’ wat hij ooit gemaakt heeft. Hij wil het evenemententerrein De Wijde Wellen opwaarderen tot ‘het Barcelona van de Veluwe’. ,,Dit wordt een verlengstuk van de boulevard in de vorm van tribune-elementen in het water. In deze combinatie versterken we elkaar en op de einddatum (november 2020) willen we trots het plaatje samen kunnen opleveren.’’

 

Walk-in en Fly-over

Het nieuwe fietspad, dat ook dient als ontsluiting bij evenementen, is de eerste zichtbare verandering. Vanuit de Blauwverversteeg komt straks een pad dwars over het evenemententerrein naar de waterkant. ,,Hier kun je rechtdoor een trap op lopen en het plateau waar je op eindigt – de Fly-over – is gelijk aan de hoogst gemeten waterstand ooit in Harderwijk – 3,20 meter NAP ten tijde van de Zuiderzee. De andere eye-catcher is de Walk-In. Je loopt straks een bak in met een betonnen wand met je hoofd tot zwanenhals niveau. Je kijkt dan net over de waterlijn. Na de zomer krijgen we de tribune-elementen (stroken van 45 centimeter hoog) waarop je kunt zitten en over het water kunt uitkijken. De kans bestaat dat er een drijvend podium komt om voorstellingen te geven. Ook komen er langs het wandelpad steigers, een hondenstrand en een ouderenstrand.’’

 

Door broedende meerkoeten en zwanen met jongen heeft de bouw enige vertraging opgeleverd. Uitvoerder Henri van den Brink: ,,We hebben onlangs stalen damplanken aangebracht om de oever te beschermen voor inspoeling, maar dat moesten we door de broedende vogels uitstellen. We werken in meerdere fases om de natuur te ontzien. In overleg met een ecoloog weten we waar we wel en niet mogen werken.’’

 

Op de afgegraven vlakte komt nog voor de bouwvak een nieuwe grasmat te liggen. Winkel: ,,Voorheen kon het water na een evenement niet weglopen. De onderlaag wordt nu een ondergrond van puinfractie met daarbovenop een grondmengsel dat door vezels wordt versterkt. We leggen een structuur van drainageleidingen die het water afvoeren naar het Wolderwijd. Het inzaaien van de grasmat halen we naar voren, zodat dit de tijd krijgt om aan te sterken voor als evenementen straks weer kunnen. Half november wordt het water op de ijsbaan gelaten. Dat is voor ons het laatste deel.”

 

www.dewijdewellen.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen