Digitale zorginnovaties structureel inbedden

ZWOLLE november 2021

Al decennia lang wordt gezegd dat ICT in de zorg veel kansen en mogelijkheden biedt. Er valt veel winst te behalen in de kwaliteit van de zorg, er zijn minder mensen nodig en het kan goedkoper. Maar tussen die beloftes van E-Health en digitale innovaties in de zorg en wat er in werkelijkheid is gerealiseerd zit een enorme kloof.

 

ZWOLLE – Daarom heeft Windesheim in 2008 het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg opgericht. Het lectoraat richt zich op die kloof en onderzoekt de bottlenecks waar het mis gaat. ,,Hoe komt het dat er zo weinig structurele inbedding is? Die vraag onderzoeken we multidisciplinair vanuit drie invalshoeken: zorg, technologie en business. We laten ook studenten meedraaien in de projecten’’, vertelt lector Marike Hettinga.

 

Het onderzoeksperspectief Smart & Connected ontwerpt en ontwikkelt nieuwe technologieën, waarin o.a. data en kunstmatige intelligentie (machine learning) worden toegepast. ,,In dit onderzoeksperspectief zijn we veel bezig met sensoren die data verzamelen: hartslagmeter, bewegingssensor, continue glucosemeters om bloedsuiker bij diabetes te meten. De data wordt overgebracht naar de zorgsystemen en geanalyseerd om zo de zorg te verbeteren. We proberen in ons onderzoek altijd de gebruikers te betrekken. De technologie ontwerpen en ontwikkelen we samen met patiënten, cliënten en zorgprofessionals. Als voorbeeld: voor een bedrijf opgericht door twee slechtzienden mannen ontwikkelen we technologie voor een gerobotiseerde blindegeleidehond. Een project is de ontwikkeling van games met VR (virtual reality) voor de revalidatie instelling Vogellanden in Zwolle. Leuke games die oefeningen simuleren om te kunnen revalideren.’’

Innovatie & Zorgpraktijk is het onderzoeksperspectief vanuit de zorgkant om te kijken wat ICT-innovaties betekenen qua werkprocessen en –patronen voor de zorg. ,,De technologie heeft invloed op de manier van werken. Als voorbeeld: bij het project Beeldcommunicatie in de GGZ zagen we in ons onderzoek dat zorgprofessionals videobellen op verschillende manieren inzetten in de geestelijke gezondheidszorg die zij bieden. Ze praten er onderling niet over en leren ook niet van elkaar. We hebben in dit project verschillende dilemma’s verzameld en daar animaties van laten maken. GGZ-professionals kunnen die bekijken, met elkaar bespreken om meer na te denken over videobellen met een cliënt. Ze kunnen van elkaar leren en reflecteren.’’

 

Business & Implementatie is de derde invalshoek die zich richt op de structurele financiering van ICT-innovaties voor de zorgpraktijk. ,,Innovaties beginnen vaak in projectvorm, met een tijdelijke subsidie. Vaak is het dan moeilijk om de overgang naar structurele financiering te realiseren. Zo zijn niet alle MKB-bedrijven goed op de hoogte hoe financiële stromen lopen in de zorgsector en hoe je na een projectfase financiering kunt krijgen. Die hoeft niet altijd via de zorgverzekeraar te lopen; het kan ook dat patiënten zelf betalen of dat zorgorganisaties bepaalde toepassingen financieren. Om o.a. mkb’ers te ondersteunen hebben wij vijf verschillende innovatieroutes in kaart gebracht die leiden tot verschillende vormen van structurele financiering.”

 

Het lectoraat heeft als opdracht praktijkgericht onderzoek laagdrempelig en dichterbij partners en belanghebbenden te brengen. Het liefst werkt het lectoraat dan ook samen met de regio. ,,Bedrijven die bezig zijn met digitale innovaties voor de zorg en vragen hebben op technisch gebied of structurele financiering of gezamenlijk onderzoek willen doen, kunnen altijd bij het lectoraat aankloppen.”

 

Hogeschool Windesheim

ictinnovaties-zorg@windesheim.nl

www.windesheim.nl/lectoraatict-innovatiesindezorg

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen