Excessief lenen

HARDERWIJK september 2023

Leent u veel geld bij uw eigen vennootschap? Dan dient u de komende maanden waarschijnlijk in actie te komen. Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. In deze wet wordt grofweg geregeld dat directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die te veel hebben geleend bij hun eigen vennootschap hier belasting over gaan betalen.

Allereerst wat achtergrondinformatie: de nieuwe wet is van toepassing op alle aandeelhouders met een belang groter dan 5% in een vennootschap. Een zeer groot deel van deze groep is dga en heeft de mogelijkheid om zichzelf uit de winst een dividenduitkering toe te kennen én goed te keuren. Over deze dividenduitkering wordt belasting geheven in box 2 tegen een tarief van 26,9% (in 2023). De dga kan echter ook besluiten om zichzelf een lening of rekening-courant krediet te verstrekken. Dan wordt er nog geen belasting betaald. U zult begrijpen: dit gaat ten koste van de rijksschatkist.

Met de Wet excessief lenen zal dit aan banden worden gelegd. Tenminste, alleen wanneer u excessief veel leent van uw eigen vennootschap. Volgens de Dikke van Dale wordt excessief uitgelegd als buitensporig. Maar wat is in dit geval dan buitensporig? De fiscus legt deze grens bij € 700.000. Eigenwoningschulden worden daarbij in principe niet meegerekend.

Het eerste meetmoment is 31 december 2023. Heeft u op dat moment een schuld van € 1.000.000, dan zult u belast worden in box 2 voor een bedrag van € 300.000 (tegen 26,9%). Grote kans dat dit niet uw wens is en wellicht kunt u deze heffing wel vermijden. Dan is het echter van belang dat u vóór 31 december 2023 in actie komt. Oplossingen kunnen bijvoorbeeld zijn om af te lossen vanuit privé of om onbelaste agio af te laten stempelen.

Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. Daar komt bij dat er diverse voorwaarden en uitzonderingen zijn. Belangrijk dus om tijdig advies in te winnen bij uw fiscalist of accountant om te kijken wat de beste oplossing is voor uw situatie!

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen