Gemeente Harderwijk: Doorlopende leerlijn Techniek in Harderwijk

HARDERWIJK december 2019

HARDERWIJK – Een doorlopende leerlijn en kinderen al op jonge leeftijd interesseren voor techniek zijn punten waarop de gemeente Harderwijk het technisch onderwijs wil ondersteunen.

Wethouder Onderwijs Marcel Companjen is er ‘heel erg content mee’ dat er in Harderwijk zoveel aandacht is voor technisch onderwijs. ,,Hoewel het onderwijs een eigen verplichting en bevoegdheid heeft, willen we dat nadrukkelijk ondersteunen. In de beeldvorming komen de techniek en het technisch onderwijs er weleens bekaaid vanaf en dat is geheel ten onrechte. Als ik zie hoe jongens en meisjes zich uitleven met bijvoorbeeld robotisering, is dat super interessant.’’

 

VMBO en MBO moeten in Harderwijk goed op elkaar zijn aangesloten, vindt Companjen. ,,Ook bij bedrijven zijn mogelijkheden om door te groeien. Zij hebben momenteel een tekort aan technisch geschoold personeel, wat de ontwikkeling van die bedrijven tegenhoudt.’’

 

De gemeente Harderwijk wil de doorlopende leerlijn van VMBO naar MBO beter maken en het onderwijs tegemoet komen bij de plannen voor het Stationsgebied. ,,Twee onderwijsinstellingen op één locatie geeft kortere lijnen en maakt de doorstroming soepeler. Wij onderzoeken de mogelijkheden om aan het Westeinde nieuwbouw te realiseren voor een VMBO onderwijsvoorziening. Hier vinden nu gesprekken over plaats en hopelijk wordt er in 2020 meer bekend.’’

 

Ook ondersteunt de gemeente het belevingscentrum BITT op die locatie. ,,BITT vind ik een geweldig initiatief om kinderen kennis te laten maken met techniek op een manier die voor hun grappig, aansprekend en begrijpelijk is. Het laat zien wat techniek kan doen en waarvoor het belangrijk is. Als gemeente hebben wij inmiddels ruim 30.000 euro subsidie aan BITT verstrekt. De gemeente Harderwijk is zich aan het beraden of zij ook in financiële zin wil bij dragen aan Platform Techniek.’’

 

www.harderwijk.nl

Met voldoende parkeerplekken en direct gelegen aan de afslag van de A28 is de locatie goed bereikbaar. Het is dichtbij Harderwijk gelegen, zodat bezoekers op de fiets terug naar huis kunnen. ,,Kortom: je zit bij Telstar wel erg goed voor feesten en partijen. Kom eens langs om te zien hoe mooi deze locatie is. Zien is geloven!”’

Palmbosweg 32-36 Ermelo 0341-701062 www.telstarsurfclub.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen