Gemeente Nunspeet volop in techniek

NUNSPEET december 2019

NUNSPEET – Om de technische sector in Nunspeet ook in de toekomst te laten floreren, denkt de gemeente Nunspeet vooruit. ,,We hebben nu mensen nodig, maar ook over tien jaar.’’

,,In Nunspeet zijn er veel (familie) mkb bedrijven en onderaannemers actief in de maakindustrie: de metaalsector en bouwnijverheid. Een aantal Nunspeetse installatiebedrijven drijft internationale handel omdat ze heel goed zijn in een bepaalde nichemarkt. Daar zijn we trots op, maar we zien tegelijk de nood aan technisch geschoold personeel. De arbeidsmarkt staat onder druk en technische opleidingen zijn niet meer zo hip dat jongeren daarin willen doorleren’’, schetsen wethouder Economie Mark van de Bunte en bedrijfscontactfunctionaris Bep Franken van de gemeente Nunspeet de situatie.

 

Als één van de eerste gemeenten op de Noordwest Veluwe draagt Nunspeet actief bij aan De Techniek Verbinder als onderdeel van Platform Techniek. ,,Als gemeente Nunspeet leveren we een financiële bijdrage van 50 cent per inwoner voor een periode van drie jaar. We geven deze subsidie omdat we vinden dat techniek onder de aandacht moet blijven, onderwijs op tijd moet worden bijgeschaafd en dat kinderen al op de basisschool kennis maken met technische vakken’’, leggen Franken en Van de Bunte uit.

 

Beiden zien Platform Techniek als het triple helix model om Ondernemers, Onderwijs en Overheid – de drie O’s – te laten samenwerken. ,,Dit is een vliegwiel waarbij meerdere partijen zijn aangesloten, waaronder ook gemeentes op de Noord Veluwe. Op veel vlakken treffen overheid, onderwijs en de techniekbranche elkaar. Wij zitten als gemeente aan tafel bij Economic Board Noord Veluwe om projecten te stimuleren. Wij doen actief mee in netwerkbijeenkomsten en koppelen bedrijven aan De Techniek Verbinder. Doel is onderwijs richting techniek voortijdig bekendheid geven, bewustwording dat je met techniek een goede boterham kunt verdienen en wijzen op de interessante mogelijkheden in de regio.’’

 

www.nunspeet.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen