Beleef techniek en technologie door praktisch onderwijs

REGIO december 2019

,,Een kind ontwikkelt zich door ervaring op te doen. Ruiken, voelen en proeven noem ik dat. Ontdekken is iets tegenkomen waarvan je het bestaan nog niet wist. Kinderen leren door dingen te beleven. Zo ontdekken zij hun talent en interesses’’, aldus Oswald Broeksema alias De Techniek Verbinder.

,,In het huidige basisonderwijs is er vooral veel aandacht voor theorie, maar nog te weinig voor de praktijk, die zorgt voor een betere beeldvorming. Het is niet voor niets dat de overheid Wetenschap en Techniek (W&T) vanaf 2020 verplicht heeft gesteld op alle basisscholen.

Veel basisscholen zijn zoekende naar de juiste vorm om dit in te bedden in het onderwijs. Belevingscentrum BITT is bekend met het curriculum en kan hierin faciliteren en ondersteunen. Ook helpt BITT leerkrachten inzicht te krijgen in deze andere vorm van onderwijs.

 

BITT is ook een belangrijke speler bij Sterk Techniek Onderwijs, samenwerkende VMBO-scholen voor techniek. Hierin wordt de brug geslagen tussen basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Zo ontstaat een consistente doorlopende leerlijn.

 

Ook Platform Techniek wil kinderen vroegtijdig interesseren voor techniek. Daarom organiseert zij voor basisscholen o.a. kunstwedstrijden – samen werken aan een technische opdracht en als leerling te ontdekken waar je goed in bent. Met de nieuwsbrief TechTalk ontdekken kinderen de zeven werelden van techniek.

 

Voor eerste en tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs organiseert Platform Techniek jaarlijks samen met De Techniek Academie, Belevingscentrum BITT en Landstede de Techniek in beeld dagen. Dit is een twee uur durende ‘proeverij’ boordevol techniek. Doordat ouderejaars leerlingen van het VO de techniek studenten van het MBO helpen bij de begeleiding, zien zij al een stukje ‘voorland’ van het beroepsonderwijs.

 

De Techniek Academie zorgt er met de deelnemende bedrijven voor dat het beroepsonderwijs blijft aansluiten bij de vernieuwingen in hedendaagse techniek en technologie.

 

Bent u als onderwijsinstelling op zoek naar verbinding met het bedrijfsleven? Bijvoorbeeld door bedrijfsbezoeken, gastlessen of voor het inbedden van praktisch onderwijs; neem dan contact op met Platform Techniek en schrijf je in voor de nieuwsbrief.’’

 

info@platform-techniek.nl

www.platform-techniek.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen