Samenwerken is de sleutel tot succes

REGIO december 2019

Techniek is de motor van onze regio en daar zijn we trots op, echter niet alle lokale overheden zijn zich daar van bewust. Dat wil De Techniek Verbinder meer op het netvlies van alle gemeentes in de regio krijgen.

Platform Techniek is sinds 2001 het regionale platform op de Noordwest Veluwe en het Randmerengebied en is daarin de aanjager van Techniek en Technologie. Als gezicht en aanspreekpunt van Platform Techniek heeft Oswald Broeksema sinds oktober 2018 een onmisbare verbindende functie.

De Techniek Verbinder zit geregeld met wethouders economie en onderwijs om de tafel. ,,Ik probeer gemeenten te stimuleren om samen met bedrijven een brug te slaan naar het onderwijs en vice versa. Door overheden te verbinden aan het bedrijfsleven ontstaat er een grotere slagkracht en voelen bedrijven zich meer gehoord. Goede onderlinge communicatie is belangrijk om van elkaar te weten wat er leeft. Ik wil alle gemeenten bewust maken dat deze regio bruist van techniek, technologie en innovatie. De technische sector is een belangrijke pijler voor de regionale economie, die nog teveel wordt onderschat.

 

Voor continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie is het noodzakelijk om die motor draaiende te houden. Daar kunnen gemeenten een belangrijke rol in spelen in de vorm van een financiële bijdrage en actieve betrokkenheid bij initiatieven in de regio. Als gemeentes hierin samen optrekken, profiteert de hele regio ervan.

 

Gemeenten die al bijdragen zijn Elburg, Nunspeet, Ermelo en Putten. Ook de Provincie Gelderland is aangehaakt. Het project De Techniek Verbinder duurt in principe drie jaar, maar voor de continuïteit is een langer commitment een must. Als zeven gemeentes hiervoor financieel draagvlak creëren voor nu en in de toekomst kunnen we veel meer doen.’’

 

In Platform Techniek is een consistente leer- en ontwikkellijn vertegenwoordigd, die al begint op jonge leeftijd (4 jaar) en een leven lang doorloopt. Die ontwikkeling houdt nooit op, dus zal je moeten zorgen dat er continue een goede balans is tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt op het gebied van techniek en technologie. Door samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid creëren we meer instroom en zij-instroom en behouden ook de bestaande vakkennis in de regio.’’

 

Video: https://vimeo.com/370271429

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen