Herstructureren

Harderwijk september 2022

Waarom heeft uw bedrijf de huidige ondernemingsstructuur? Ik kan me goed voorstellen dat dit geen vraag is waar u regelmatig over nadenkt. Toch kunnen er vele redenen zijn om de structuur van uw onderneming te heroverwegen.

 

De ondernemingsstructuur is de wijze waarop uw onderneming juridisch is vormgegeven. In de meest eenvoudige vorm is dat een eenmanszaak, maar dit kunnen ook meerdere besloten vennootschappen (bv’s) zijn. In de juni-editie van dit magazine heb ik aandacht besteed aan de rechtsvorm van een onderneming. De keuze van een passende rechtsvorm is een belangrijk onderdeel van de ondernemingsstructuur. Heeft u eenmaal de juiste rechtsvorm gekozen, dan wil ik u ook aanmoedigen om de ondernemingsstructuur onder de loep te nemen.

 

Met de juiste ondernemingsstructuur bereidt u het bedrijf voor op de toekomst, wordt uw aansprakelijkheid beperkt en kunt u fiscale voordelen realiseren.

 

Toekomst

Veel ondernemers komen vroeg of laat voor de keuze te staan om de onderneming te verkopen. Dit kan een verkoop zijn aan een externe partij, maar het is ook goed mogelijk dat u (een deel) van uw onderneming wenst over te dragen aan uw kinderen of medewerkers. Een herstructurering kan worden gebruikt om de onderneming in juridische en fiscale zin verkoopklaar te maken. Bijvoorbeeld wanneer u slechts een deel van de activiteiten wenst over te dragen of wanneer u beoogt dat medewerkers en kinderen andere zeggenschapsrechten krijgen. Ook kan een extra holdingvennootschap fiscaal gunstig zijn, omdat daarmee de belastingheffing bij verkoop uitgesteld kan worden.

 

Aansprakelijkheid

De juiste juridische structuur helpt om uw aansprakelijkheid te beperken. Wellicht start u een nieuwe risicovolle activiteit en wilt u uw huidige activiteiten niet in gevaar brengen. Maar het zou ook kunnen dat u in het bezit bent van waardevolle activa, waarvoor het wenselijk is om deze in een aparte vennootschap onder te brengen.

 

Fiscaal

Tot slot kan het vanuit fiscaal oogpunt nuttig zijn om uw activiteiten in verschillende vennootschappen onder te brengen. Zoals eerder benoemd zal dit waarschijnlijk belastingvoordelen opleveren bij de verkoop, maar ook nu kunt u hier al voordeel bij hebben, bijvoorbeeld door belastingheffing tegen een hoger tarief te voorkomen of te verminderen.

 

Wilt u aan de slag met een plan voor herstructurering? Dan adviseer ik u om te schakelen met uw adviseur, fiscalist en/of jurist. Een herstructurering kan u grote voordelen opleveren, maar is meestal niet eenvoudig.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen