In crisistijd ervaar je ook voordelen

REGIO mei 2020

Paul Verhoef is sinds juni 2018 algemeen directeur van Rabobank Randmeren. Hij geeft in een column zijn visie op het MKB.

Al snel na de eerste klap van de coronacrisis zag ik ondernemers doorschakelen van wat niet kan naar wat wel kan. Die kanteling van business om zo ondanks de beperkingen toch omzet te houden is natuurlijk het kenmerk van ondernemen!

 

De e-commerce dienstverlening heeft een enorme boost gekregen. Op afstand werken is in versnelling gekomen. De vraag is nu of ons gedrag blijvend verandert als straks de boel weer normaliseert. Zelf denk ik van wel.

 

Kijkend naar ons bedrijf, dan hebben we al twee maanden maar één kantoor open en had ik verwacht dat veel meer klanten naar Nijkerk zouden komen. Maar ze zoeken veel vaker zelf de oplossing, via de website of de Rabobank app. Het aantal hypotheekafspraken is nog op niveau, alleen gaan 99 van de 100 gesprekken nu via videochat. Het aantal fysieke gesprekken zal minder worden ten gunste van videochat en ik verwacht dat de verhouding na de coronacrisis misschien wel 50-50 zal blijven. Maar dat betekent niet dat we van plan zijn om kantoren te sluiten. Die ruimte zal altijd nodig blijven om onze klanten te adviseren.

 

Iedereen mist het kantoor om met elkaar de collegialiteit te ervaren en even van huis te zijn, maar aan de andere kant is de productiviteit nu een stuk hoger. Er gaat anders toch wel een uurtje verloren aan bijpraten of overleg. Je houdt ook een half uur tot uur reistijd over en kunt in die tijd flink doorwerken. Ook videochat scheelt enorm veel tijd. We konden al lang via Teams vergaderen, maar dat deden we eigenlijk niet zo vaak. Als ‘gewoontedier’ was ik zelf wekelijks fysiek op de bank voor overleg, maar dat ga ik minder vaak doen. Misschien nog een keer per maand, maar de andere keren gaat werkoverleg via Teams. Soms heb je een zet nodig om tradities te verbreken. Ik ben er helemaal geen voorstander van dat het altijd zo moet blijven, maar het gedrag zie ik wel blijvend veranderen.

 

De economie krijgt een flinke klap en je zult als ondernemer maar je omzet bijna geheel weg zien vallen. Dit is geen normaal ondernemersrisico en het is terecht dat we deze last zo veel mogelijk als maatschappij dragen. Gelukkig wordt niet elk bedrijf geraakt door deze coronacrisis. Van onze MKB klanten schat ik dat 60-65% net zo goed of zelfs beter presteert in deze periode. Een kwart geeft aan last te hebben, maar zonder in ernstige problemen te komen.

Ongeveer 10-15% van onze MKB klanten heeft ondanks de faciliteiten van de overheid een beroep gedaan op de bank. Dat cijfer had gezien de impact van de crisis hoger kunnen zijn. De echte blijvende effecten zijn nog niet te overzien, maar zeker is dat door nieuw consumentengedrag de verdienmodellen deels veranderen.

 

Positieve keerzijde van deze crisis is de toegenomen solidariteit tussen ondernemers. Men helpt elkaar waar het kan. Laten we dit vasthouden, ook als alles weer ‘normaal’ is. Blijf gezond en let op elkaar!

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen