OTG.REEL systeem draagt bij aan een meer gebalanceerd elektriciteitsnet en daarmee aan verduurzaming van de energievoorziening

ZEEWOLDE juni 2020

ZEEWOLDE – OTG.Energy bestaat uit Anne Siepel en Richard Duckers en is sinds oktober 2019 gevestigd in het Energy Experience Center op het Schepenveld in Zeewolde. OTG.Energy heeft vanaf het begin een duidelijke visie over hernieuwbare energie; Wij sluiten geen enkele bron van hernieuwbare energie uit en zijn continue bezig om balans te vinden in de vraag en aanbod van hernieuwbare energie. Met hernieuwbare energie bedoelen wij alle energie die opgewekt wordt door natuurlijke bronnen.

Zo hebben wij het OTG.REEL systeem ontwikkeld waarbij we meerdere bronnen van hernieuwbare energie koppelen en deze lokaal opslaan voor later gebruik.

Het OTG.REEL systeem draagt bij aan een meer gebalanceerd elektriciteitsnet en daarmee aan verduurzaming van de energievoorziening.

 

Gemeente Zeewolde en Provincie Flevoland steunen het OTG.REEL systeem met een subsidie. Dankzij deze subsidie kunnen wij het systeem in Provincie Flevoland realiseren. Zeewolde heeft daarbij specifieke aandacht.

 

Het OTG.REEL systeem wordt doorontwikkeld bij lokale MKB bedrijven en parallel hieraan wordt er onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid bij sportclubs en in de woningbouw. Huurhuizen en appartementen met verenigingen van eigenaren zijn onze doelgroep.

 

Ook kan, met behulp van de steun van de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde het OTG.REEL systeem versneld doorontwikkeld worden zodat het op korte termijn toegankelijker wordt voor meer mensen.

De toepasbaarheid van elektrische auto’s in ons systeem wordt ook verder ontwikkeld. We koppelen dit systeem dan aan de auto waarbij deze dient als mobiele batterij.
Ook kunnen we laten zien wat er al mogelijk is met waterstof door de brandstofcel die in ons systeem word toegepast.

 

Wil jij meer weten over de mogelijkheden? Bezoek ons dan op afspraak in ons Energy Experience Center op Schepenveld 21-3 in Zeewolde.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen