In Den Haag opkomen voor ondernemers in de regio

HARDERWIJK maart 2021

Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staat Peter de Groot op nummer 24 van de kandidatenlijst voor de VVD. De 40-jarige Harderwijker wil graag de regionale belangen vertegenwoordigen in Den Haag. ,,Ik besef me als geen ander dat ondernemers in deze regio de drijvende kracht zijn van de economie.”

HARDERWIJK – Gedreven en resoluut zijn de eigenschappen die Peter de Groot typeren en waarmee hij ook de afgelopen jaren in de lokale politiek zijn standpunten met overtuiging kenbaar heeft gemaakt. De Groot wil winnen en is altijd scherp. Daarbij kijkt hij vooral ook om zich heen. ,,In 2009 ben ik getriggerd om de politiek in te gaan door het project Waterfront in Harderwijk. Daar wilde ik wat aan bijdragen omdat ik door mijn baan bij Strukton veel met projecten en organisatieontwikkeling bezig ben. Ik wilde de inwoners van Harderwijk beschermen tegen grote kostenposten en dat is in grote mate gelukt. Het project kon doorgaan en de kosten zijn niet afgewenteld op inwoners door lastenverhoging. Met de nieuwe boulevard is de spin-off voor recreatie, toerisme en ondernemers inmiddels gigantisch. We mogen er nu van genieten en dat komt omdat we destijds met die verbeelding hebben doorgezet.”

Met inmiddels elf jaar ervaring in de lokale politiek – vanaf 2014 in de gemeenteraad en sinds 2017 als fractievoorzitter van de VVD – heeft De Groot mooie doelen gerealiseerd. ,,Ik wil de ondernemers kansen bieden en de ruimte geven om te ondernemen. Dit door regels en belemmeringen weg te nemen en bestemmingsplannen te verruimen. Dat zorgde voor flinke discussies in de raad, maar ik heb me er wel hard voor gemaakt. Typische voorbeelden zijn Bowling Harderwijk (Kolbaanweg), Kok Experience (Hoofdweg) en Dries van den Berg (Stephensonstraat) die zich daar konden vestigen. Je moet niet willen dat zulke ondernemers Harderwijk verlaten.”

Het betekent overigens geen blanco cheque; De Groot vindt dat ondernemer ook verplichtingen heeft en moet nakomen. ,,Ik vind dat je als ondernemer ook zelf een bijdrage moet leveren.”

 

De Groot komt zelf uit een ondernemersgezin en werkte mee in het aannemersbedrijf van zijn vader. In zijn huidige baan bij Strukton heeft hij contact met veel MKB-bedrijven. ,,Ik ken de dynamiek en weet wat zij nodig hebben. Namelijk een overheid die ze stimuleert en ondernemen mogelijk maakt en niet in de weg zit door beperkende regels op te leggen. Ondernemers ervaren afstand met de politiek en het beleid en de werkelijkheid moeten dichter bij elkaar komen’’, vindt De Groot.

 

Het maakt voor De Groot niet zoveel verschil of hij fractievoorzitter van de VVD is of straks vanuit de Kamer de regio kan vertegenwoordigen. ,,Als kamerlid kan ik voor een breder perspectief invloed uitoefenen. Lokaal heb ik wel invloed op een bestemmingsplan, maar niet op rijksregelingen van bovenaf. Mijn ambitie is op landelijk niveau bezig zijn met ondernemersklimaat, mobiliteit en infrastructuur. Zo kan ik meer ondernemers bedienen in deze rijke regio met veel (familie)bedrijven in prachtige sectoren. Ik besef als geen ander dat ondernemers in deze regio de drijvende kracht zijn van de economie en daarmee ook zorgen voor de banen en een aantrekkelijke regio om in te wonen. Mijn doel is deze sterke regionale economie behouden.”

 

Peter de Groot

06-41299930

www.vvd.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen