Kees Klomp bij Green Offices over betekeniseconomie

HARDERWIJK april 2023

Op 18 april 2023 gaf Kees Klomp, expert op het gebied van betekeniseconomie, een inspirerende
lezing bij Green Offices. De lezing trok maar liefst 40 geïnteresseerden die na afloop met elkaar in
gesprek gingen over het onderwerp.

Klomp, auteur van diverse boeken over de betekeniseconomie, sprak over de noodzaak van een
nieuw economisch model waarin niet alleen financiële winst centraal staat, maar waarin ook sociale
en ecologische aspecten een belangrijke rol hebben. Tijdens zijn presentatie benadrukte hij het
belang van duurzaamheid en hoe bedrijven hier invulling aan kunnen geven.
Na afloop van de lezing was er gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van
ideeën. De aanwezigen waren erg enthousiast over de lezing en waren vooral geïnteresseerd in de
praktische toepassingen van betekeniseconomie binnen organisaties.

Green Offices is een duurzaam co-werkconcept en is erg blij met de grote opkomst en de interesse in
het onderwerp. De organisatie zal in de toekomst meer van dergelijke evenementen organiseren om
haar leden en andere geïnteresseerden te informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid
en betekeniseconomie.

Meer informatie vindt u op impactbeweging.nl. Hier kunt u ook de lezing terugkijken.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen