Koude technologie is aanvulling op warme zorg

HARDERWIJK januari 2021

Koude technologie is aanvulling op warme zorg

Mensen uit de maatschappelijke zorg vragen zich vaak af of technologie bij hun vak hoort. Ze zien het als belemmering maar moeten het juist zien als verrijking, vindt Marloes Willems van Landstede MBO. ,,Het kan het welzijn van zowel de cliënt als de medewerker vergroten.”

HARDERWIJK – ,,Er is van alles op de markt om sociale interactie te bevorderen, de fantasie te prikkelen,  praktijksituaties te simuleren of herinneringen uit het verleden op te roepen’’, weet Marloes Willems van Landstede MBO. Als docent omgangskunde is de Zwolse (32) bezig met het implementeren van zorgtechnologie en innovaties in het onderwijs. ,,We willen de studenten voorbereiden op het werkveld, waar ze ook flexibel met zorgtechnologie leren omgaan.” Willems werkt al zes jaar bij Landstede MBO en is naast docent coach en resultaathouder studentsucces. ,,Als begeleider kijk ik o.a. wat studenten nodig hebben om succesvol te zijn in hun loopbaan. Daar hoort ook innovatie bij.’’

Landstede MBO heeft een klein assortiment zorginnovaties – kostbare attributen met doordachte technologie – aangeschaft om studenten te laten zien wat er mogelijk is met deze tools. ,,Ook horen studenten in de les wat er op de markt is, we laten filmpjes zien van zorginnovaties en succesverhalen en mensen uit de praktijk komen vertellen waarom zorginnovaties van meerwaarde zijn. Zodat studenten enthousiast kunnen ervaren wat de mogelijkheden zijn en wat bij cliënten past. Wij willen studenten daar op voorbereiden, zodat ze dit op stage en bij toekomstig werk flexibel kunnen inzetten.”

 

De tovertafel hangt in veel verpleegtehuizen en instellingen. Het is een projector die bewegende plaatjes projecteert en spellen op de tafel uitbeeldt waarmee beweging en interactie wordt gestimuleerd. De cradle is een houten ovalen voorwerp dat geluid of muziek afspeelt als je samen je hand erop legt. De moofie beweegstok is een magische toverstaf met verschillende kleuren die beweging stimuleert en opdrachten geeft, waardoor fantasie en geest worden geprikkeld. De robotkat reageert op wat je doet en stimuleert ouderen met dementie om weer ergens voor te zorgen. Het zijn vier innovaties van zorgtechnologie die het welzijn van de cliënt vergroten.

Tijdens hun opleiding Maatschappelijke Zorg leren studenten om o.a. in de gehandicapten-, ouderen-, jeugd- of verslavingszorg te gaan werken. Landstede MBO werkt nauw samen met diverse zorginstellingen in de regio. ,,Wij bieden het onderwijs, het werkveld is vanuit de praktijk betrokken. We hebben elkaar nodig om onderwijs goed vorm te geven. Onze studenten gaan in projecten met opdrachten aan de slag met de  vraagstukken die het werkveld heeft op zorg innovatief gebied. Nieuwe technologie vraagt flexibiliteit van medewerkers, die er al jaren werken en daar niet altijd op zijn voorbereid. Koude technologie is een aanvulling op warme zorg. Door technologie in te zetten, heeft een medewerker meer tijd om zich te richten op individuele cliënten. Het werkveld heeft input van studenten nodig om innovaties het best in de praktijk te implementeren.”

 

We willen nog meer en intensiever samenwerken met het werkveld. Veel bedrijven hebben er baat bij dat toekomstig werknemers aan de slag gaan met hun innovatie op technologisch gebied. Heeft een bedrijf een innovatie, dan kunnen stagiairs dit uitproberen en promoten in de zorg.”

 

Landstede MBO

Westeinde 33 Harderwijk

088-8507800

www.landstedembo.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen