Landstede MBO volop in beweging

HARDERWIJK mei 2020

Landstede MBO staat middenin de samenleving en gaat verbindingen aan met studenten en bedrijven in de omgeving. Pim Hulsman vormt samen met Miluska Broekhuis de directie van Landstede MBO Harderwijk. De Nunspeter (61) heeft o.a. alle technische opleidingen in zijn portefeuille.

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat in korte tijd het afstandsonderwijs een vlucht heeft genomen. Al een paar dagen nadat minister Slob de scholen sloot waren alle onderwijsteams binnen Landstede Groep online aan het lesgeven. ,,Veel methodiek was al gedigitaliseerd met laptops in de klas, zodat de overstap voor de meeste opleidingen niet te groot was. De begeleiding op afstand gaf wel verschillen’’, merkt Hulsman. Van MBO niveau 3 en 4 studenten (middenkader-opleidingen) wordt verwacht dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen. ,,Je ziet in deze coronatijd dat zij zich over het algemeen veel beter kunnen concentreren op individuele opdrachten. Niveau 2 (basis beroepsopleiding) werkt liever praktisch: dit zijn doeners die de handen liever laten wapperen en nu de praktische component missen. Hen moet je niet uren achtereen achter een laptop zetten. De coach heeft wekelijks contact met de student, maar non-verbale actie via een schermpje blijft toch lastig. Van ruim 95% van de studenten is de ontwikkeling goed in beeld. De aandacht ligt nu sterk op programma’s van eindexamenkandidaten, om deze goed te laten verlopen, zodat ze een volwaardig diploma kunnen halen.’’

Hulsman hoopt dat voor de zomer de praktijkvakken weer op school gegeven mogen worden, mits reizen via het OV veilig is. Voor theoretische vakken houdt hij rekening met afstandsonderwijs voor de rest van dit schooljaar. ,,Ik verwacht voor de toekomst dat de regering digitaal afstandsonderwijs gaat stimuleren. Dat is wenselijk om niet terug te vallen in oude patronen. De complexe regelgeving zal versoepeld moeten worden. Jongeren houden behoefte om elkaar te ontmoeten, dus is een goede balans nodig.’’

 

Robots

Voor de opleiding Mechatronica, met daarbij het keuzedeel industriële robotica, krijgt Landstede Harderwijk in het nieuwe schooljaar drie nieuwe Fanuc robots, wat het totaal op vier brengt. Doel hiervan is studenten basistechnieken aanleren binnen de robottechnologie. Hulsman verwacht ingebruikname in het najaar. ,,Ik ben zonder meer erg benieuwd naar deze robots, die speciaal voor onderwijsdoeleinden zijn ontwikkeld door de grootste marktspeler op dit gebied in de Benelux. Bedrijven blijven investeren in automatisering. In onze regio is AWL in Harderwijk een van de toonaangevende maakbedrijven die gebruikmaakt van industriële robotica. Studenten kunnen zich specialiseren door dit keuzedeel binnen de opleiding. Voor verdieping en verbreding kunnen ze naar het Fieldlab van AWL.’’

 

Toekomst

Landstede Harderwijk wil meedoen in de ruimtelijke ontwikkeling van de spoorzone met als doel een loopbaancentrum voor het beroepsonderwijs in de regio. ,,We willen ons gebouw revitaliseren of een stuk nieuwbouw realiseren, zodat we de verbinding veel meer aangaan met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven. De ambitie van de onderwijsgroep is doorlopende leerroutes van het VMBO, via het MBO, naar het bedrijfsleven en HBO. Dit kan de opmaat zijn naar verdere samenwerking, maar het vraagt nog de nodige tijd aan de overleg- en tekentafels. Er staan plannen op stapel, waarbij in 2020 duidelijk wordt welke koers we gaan varen.’’

 

www.landstede.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen