NEWSFLASH!

HARDERWIJK oktober 2020

Nu we worden overspoeld met corona-nieuws zou je haast vergeten dat er ook nog andere zaken spelen in de wereld. Zo hebben we dit jaar al een Brexit en een stikstofcrisis meegemaakt, zijn er deze zomer weerrecords gebroken en komt er in november ook nog eens een Amerikaanse presidentsverkiezing aan. Genoeg ingrijpende gebeurtenissen dus, maar hé, who’s counting?

Een ander (iets minder spectaculair) nieuwsitem dat we inmiddels haast weer zijn vergeten is het wetsvoorstel excessief lenen, want wat is hier eigenlijk de bedoeling van?

In het kort: het wetsvoorstel excessief lenen tracht een rem te plaatsen op excessieve leningen van DGA’s bij de eigen B.V. Dit houdt concreet in dat leningen boven de € 500.000,- belast worden als dividend. Over dividend betaal je dividendbelasting (2020: 26,25%), dus op deze manier moet er ineens belasting worden betaald over openstaande leningen in je eigen B.V. Let wel: leningen ten behoeve van de eigen woning zijn hiervan uitgezonderd, maar overige schulden (inclusief schulden van verbonden personen) worden wel meegeteld. Dit wetsvoorstel is op 17 juli 2020 ingediend bij de tweede kamer en daar ligt het momenteel nog steeds. Ik stel me zo voor dat de tweede kamer het momenteel druk heeft met andere zaken. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen zal deze in werking treden per 1 januari 2023.

In dit wetsvoorstel is geen overgangsregeling opgenomen. Dit wil zeggen dat je een lening kunt hebben afgesloten bij je eigen B.V. welke in het verleden door de belastingdienst is geaccepteerd waarover straks ineens tóch belasting wordt geheven, ondanks de mogelijk allang verstreken naheffingstermijn. Klinkt niet helemaal fair. De SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten) stelt zelfs dat het vertrouwen in de wetgever hiermee ernstig wordt geschaad. Best een heftig statement. Wat we concreet aan al deze ellende in de wereld kunnen doen? Nagaan of je wellicht in 2020 nog schulden kunt aflossen door middel van dividend (gezien de stijgende dividendbelasting van 26,25%  in 2020 naar 26,90% in 2021), je paspoort meenemen voor een tripje naar het VK en keurig 100 blijven rijden.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen