Ondernemersloket is reddingsboei in crisistijd

HARDERWIJK mei 2020

Toen de horeca halverwege maart dicht moest, winkels tijdelijk sloten en mensen door premier Mark Rutte werden opgeroepen om thuis te blijven vanwege het coronavirus, was het alarmfase 1 voor de lokale economie. Heerlijk Harderwijk en de lokale ondernemers zochten samenwerking met de gemeente Harderwijk. Binnen drie weken is er een ondernemersloket opgetuigd voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Hierbij zijn ook alle overige sectoren aangesloten.

HARDERWIJK – Al twee dagen na het sluiten van de horeca op 15 maart was er overleg tussen Heerlijk Harderwijk en ondernemers uit de binnenstad bij Wim Zwaart: ,,Bijgekomen van de schrik was snel duidelijk dat dit virus de stad pijn ging doen. We moesten wat doen en hebben de gemeente een brief gestuurd. Zo hebben we elkaar snel gevonden’’, stelt Zwaart.

 

,,Gezamenlijk hebben we een ondernemersloket bedacht, bedoeld voor zelfstandig ondernemers uit Harderwijk en Hierden, waaronder ook zzp’ers’’, aldus wethouder Economische zaken Bert van Bijsteren. Als het hard nodig is, kan de gemeente prima bijspringen, stelt hij. ,,Er moest geld vrij worden gemaakt. Hier was het College van overtuigd en niet in de laatste plaats de Raad. We doen wat we kunnen en er is een bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Door een gezamenlijke drive van ondernemers en de gemeente was het ondernemersloket na een week of drie in kannen en kruiken.’’

 

Het resultaat is een website met informatie en antwoorden op meest gestelde vragen. Op het platform wordt informatie gegeven over de overheidsmaatregelen en het steunpakket bestaand uit  o.a. TOGS, NOW en TOZO die landelijk en op lokaal niveau worden uitgevoerd. Zwaart: ,,Na 2,5 week waren er al 1500 bezoekers, waaronder veel zzp’ers. Er kwamen steeds meer maatregelen die zijn gerubriceerd. Dat geldt ook voor veelgestelde vragen, zodat de antwoorden makkelijk te vinden zijn.’’

 

Hieraan is ook het fysiek ondernemersloket gekoppeld. Meer specifieke vragen komen terecht bij de gemeente Harderwijk. O.a. Jos Disselhorst, bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente, beheert de mailbox voor economische zaken, waar de verzoeken binnenkomen. Er zijn vijf sectoren gedefinieerd: Bedrijventerreinen Harderwijk, Ondernemers binnenstad, Ondernemers wijkwinkelcentra, Horeca, toerisme & events en zzp’ers. ,,De verzoeken worden per sector beantwoord door de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. Het is een samenspel tussen ambtenaren van de gemeente en diverse ondernemers uit de binnenstad, de Bedrijvenkring en wijkwinkelcentra’’, aldus Disselhorst. Per sector is er een koppel geformeerd en contactgegevens staan op de website. Zo is Disselhorst is gekoppeld aan parkmanager Marion van Gils en Iris van der Sterre voor de bedrijventerreinen en aan Adinda Keizer voor zzp’ers. ,,Een deel van de vragen is gericht aan de gemeente, bijvoorbeeld over de TOZO of de aanpassing van de terrassen. Ook worden er vragen rechtstreeks aan ondernemers gesteld.’’

 

Scan

Voor diepere individuele hulpvragen kan de gemeente specialistische hulp inroepen. Voorbeelden zijn een accountant, fiscalist of juridisch adviseur over arbeidsrecht of een jurist voor beoordeling van een contract. Disselhorst. ,,Ondernemers komen in een situatie terecht die ze nooit konden voorzien en niet iedereen heeft specialistische contacten in zijn netwerk. Ook ontbreekt vaak het geld om die hulp in te roepen. Na een intake en scan kunnen wij die hulp inhuren en als het nodig is betalen wij die ook. We doen dit zodat de juiste beslissingen worden genomen, als bv. bedrijfsactiviteiten tijdelijk worden beëindigd door een acute noodsituatie. We willen dan een zachte landing. We hebben de middelen om advies en uitvoering te financieren, maar als dat een hele grote vlucht neemt wordt het een andere vraag.’’

Van Bijsteren: ,,Dit zijn vragen die er toe doen en juist dan moet je thuis geven. We willen de schade beperken, zo lang als de beperkingen duren, zodat we er goed uit komen.’’

 

Brengers

Ook brengers kunnen een rol spelen bij het ondernemersloket. Zo zijn Zwaart in zijn rol als aanjager bij Heerlijk Harderwijk en centrumadviseur Ben Kooijman vertrouwenspersonen voor ondernemers geworden. Zwaart: ,,Ondernemers benaderen ons wat makkelijker. Winkeliers zagen hun omzetten dalen en lopen nu tegen de winkelhuur aan. Een luisterend oor van de centrumadviseur is dan goed. Ze kunnen in vertrouwen hun verhaal kwijt als ze vastlopen. Zo kun je een collega verder helpen.’’

De website van Heerlijk Harderwijk heeft ook tijdelijk een andere functie. Zwaart: ,,Normaal is deze pagina bedoeld voor toeristen, nu is het een shopping pagina met de oproep om te kopen bij lokale ondernemers.’’

Van Bijsteren zegt blij te zijn met het Stichting Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk (SOEH), dat is opgezet door de Lions Club en de Rotary, maar wat losstaat van het ondernemersloket.

 

Noodfonds

Zelf is de gemeente bezig met de oprichting van een Noodfonds, voor ondernemers die buiten de boot vallen voor financiële ondersteuning. Van Bijsteren: ,,Met name zzp’ers kunnen soms nergens op terugvallen. Dat kan door een verkeerde SBI-code bij de KVK-inschrijving. Daar wil het College geld voor reserveren, maar de Raad moet er ook nog wat van vinden. We willen een renteloze lening van maximaal 5000 euro verstrekken. Met zo’n bedrag ben je niet uit de problemen, maar je kunt er wel op korte termijn liquiditeitsproblemen mee oplossen.’’

 

Samenwerking

Onder druk komen mooie initiatieven tot stand, maar de betrokkenen willen dat het ondernemersloket ook na coronatijd zijn functie behoudt. Disselhorst: ,,Het is waardevol dat ondernemers en ambtenaren elkaar in deze tijd goed kunnen vinden. Het ondernemersloket is nu ingericht voor de crisis en de focus van het gemeentebestuur ligt op noodverbanden aanbrengen.  Maar het loket kan voor de toekomst informatie geven aan nieuwe ondernemers over het ondernemersklimaat en wat er verder lokaal speelt.’’

Van Bijsteren: ,,Informeel waren er al verbindingen en ook het economisch platform is een adviesoverleg tussen gemeente en ondernemers om elkaar te informeren over waar we mee bezig zijn. Het ondernemersloket is samenwerking waar we erg naar op zoek zijn, nu en voor de toekomst. We waren nooit zo ver gekomen als er geen voorwerk was geweest.’’

 

www.ondernemersloketharderwijk.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen