Topopleiding door koppeling theorie en praktijk

HARDERWIJK maart 2022

De opleiding Beveiliging van Landstede MBO is door de Keuzegids MBO uitgeroepen tot Topopleiding. Bij deze onafhankelijke vergelijking van alle MBO-opleidingen in Nederland wordt het onderwijs beoordeeld en de studenttevredenheid gemeten.

 

HARDERWIJK – De hoge score is het resultaat van het vernieuwende onderwijs dat de opleiding van Landstede de afgelopen jaren laat zien. ,,Het hoort bij deze tijd dat studenten niet alleen theorie uit boeken leren, maar door andere technieken. Wij hebben een praktijkstraat en oefenen met Virtual Reality in de VR Cade. Dat sluit goed aan op hun interesses. Door computersimulatie wanen ze zich met een VR-bril op in een andere wereld’’, vertelt kaderdocent Joanne de Haan.

 

Een verbeterslag die dit jaar is gemaakt is het onderwijs in drie sporen te verdelen. Collega Frank Koelewijn legt uit: ,,Het rode spoor is theoretisch, voor de examenvakken. Bij het blauwe spoor worden praktijkgericht competenties en vaardigheden aangeleerd. Op het groene spoor worden studenten gevormd in loopbaan en burgerschap, zodat ze als actieve burgers van waarde zijn in de maatschappij. Door deze sporen kunnen studenten zich beter focussen op theorie en praktijk. We blijven werken aan vernieuwing en verbetering, want onze ambitie is om ook in de toekomst een Topopleiding te blijven.’’

 

De zogenoemde Lint-stage – een stage in de week afgewisseld met schooldagen – zorgt voor verbinding tussen theorie en praktijk. Kaderdocent Irene Sijm: ,,Veel voorbeelden uit de praktijk worden meegenomen de klas in en het onderwijs komt terug op de werkvloer. Bedrijven geven gastlessen en studenten wisselen ervaringen uit. Omdat zij in dezelfde week les én praktijk krijgen, blijft de stof beter hangen. Deze nieuwe manier van opleiden is ook voor bedrijven interessant. Docenten kunnen bij vragen hun visie geven en dat geeft het bedrijf nieuwe inzichten. Door de deeltijd stage ontstaat een wisselwerking. Je leidt samen op en zo blijft iedereen leren.’’

Studenten worden veel in de praktijk ingezet , zoals bij de samenwerking met PEC Zwolle. Studenten beveiliging van de locaties Zwolle en Harderwijk gaan drie thuiswedstrijden beveiligen, waaronder de derby tegen Go Ahead Eagles. Casper Pecher, student aankomend coördinator niveau 3: ,,Je waarborgt de veiligheid van evenementen door toezicht houden, preventief fouilleren, gesprekken voeren met supporters en collega’s. Je wordt gekoppeld aan een steward. Het is leerzaam en het geeft motivatie en enthousiasme om door te gaan. De eerste keer was spannend, maar nu weet ik wat ik kan verwachten.’’ Zijn nieuwste ervaring is een stage in een gevangenis in Nieuwegein. Ook worden studenten beveiliging ingezet bij de GGD, zoals in de prikstraat van het Dolfinarium. Hier worden mensen die hun vaccinatie halen begeleid en opgevangen. Zo komen studenten met verschillende facetten van het vak in aanraking en door hierover ervaringen uit te wisselen ontstaan nieuwe leersituaties.

 

Wil je graag met ons meewerken aan kennisverbreding in het beveiligingsvak en heb je een mooie plek voor een stagiair? Stuur dan een mail naar Sarien Nieuwenweg.

 

Landstede MBO Harderwijk

088-8507800

snieuwenweg@landstede.nl

www.landstedembo.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen