Turbulente tijden in het Omgevingsrecht

ERMELO september 2023

De roep om meer betaalbare woningbouw wordt steeds groter. De stikstofcrisis en natuurontwikkeling vormen een centraal thema bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Juist nu de belangstelling voor deze thema’s niet groter lijkt te kunnen worden, treedt per 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Juridisch adviseur Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies B.V. staat bedrijven bij in dit woud van regelgeving.

Grootste stelselwijziging ooit

De Omgevingswet vervangt 26 wetten in de ruimtelijke ordening-, milieu-, natuur- en bouwregelgeving. De aanverwante regelgeving vervangt in totaal 60 Algemene Maatregelen van Bestuur. De bijbehorende Omgevingsregeling vervangt nog eens 75 ministeriële regelingen. Daarmee is het stelsel van de Omgevingswet de grootste stelselwijziging van wetgeving ooit, stelt Vijfhuizen. “Mede hierdoor is de invoering al vijf keer uitgesteld en heeft de Raad van State herhaaldelijk negatief geadviseerd.” De definitieve ingang van de wetgeving per 1 januari 2024 is in het voorjaar aangenomen door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan de minister opnieuw om uitstel verzoeken, maar voor de hand liggend is dat niet.

Advies en procespraktijk

Bij Craeft Advies B.V. kunnen klanten terecht voor advies op het gebied van het Omgevingsrecht en vastgoedrecht. Vijfhuizen bedient klanten in het brede MKB, bijvoorbeeld bij uitbreidingsplannen of handhavingskwesties. Daarnaast adviseert hij klanten in de bouw- en projectontwikkeling. Ook agrariërs vinden de weg naar Craeft Advies. De kracht van Vijfhuizen ligt in het combineren van gespecialiseerde kennis van het publiekrechtelijke Omgevingsrecht met privaatrechtelijke kennis welke nodig is bij contractonderhandelingen.

“Het Omgevingsrecht is bij uitstek een rechtsgebied waarin een goed advies aan de voorzijde een juridische procedure nadien voorkomt. Dit is ook wat veel klanten graag willen voorkomen: procederen. Tegelijkertijd neemt het aantal omgevingsrechtelijke procedures al jaren toe. De volle omvang van het Europese recht, bijvoorbeeld het Natuurbeschermingsrecht, leidt tot snel ontwikkelende jurisprudentie met politieke en maatschappelijke aandacht tot gevolg”, zo vertelt Vijfhuizen. Het betekent dat vaker een risico-afweging moet worden gemaakt en vaker geprocedeerd wordt bij de Rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Rechtszekerheid

Vijfhuizen vindt dat voor zichzelf niet erg. “Juist het uitleggen van risico’s en scenario’s is leuk, omdat je dan waarde kan toevoegen aan ondernemers die zelf vaak al goed geïnformeerd zijn. In een rechtelijke procedure gaat het om inhoud en minder om meningen van partijen, dat is prettig.” Wordt dit door de komst van de Omgevingswet anders? Vijfhuizen denkt dat een aantal jaren van grotere onzekerheid aanbreekt. Het nog altijd gebrekkige ICT-systeem dat de hele Omgevingswet moet dragen, zal in de uitvoering bij overheden tot hoofdbrekens leiden, terwijl een ruimere beoordelingsvrijheid juist de rechtszekerheid verkleint en daardoor zal leiden tot extra rechtelijke procedures.

Turbulente tijden in het Omgevingsrecht dus, waarin Jasper Vijfhuizen van Craeft Advies B.V. graag met u meedenkt.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen