Vraag en aanbod van personeel in coronatijd “Mag ik medewerkers vragen om tijdelijk bij een ander bedrijf te gaan werken?”

REGIO april 2020

In deze hectische tijd met het Coronavirus wordt duidelijk hoe belangrijk regionale netwerken en hun initiatieven zijn. De netwerken Food Academy Nijkerk en Stichting Veluwe Portaal hebben gezamenlijk de CUI-actie opgestart; een “vraag en aanbod” van personeel. Veel van hun deelnemers en relaties behoren tot de cruciale beroepen in onder andere de food, logistiek en zorg en hebben te maken met (tijdelijke) boventalligheid, (tijdelijke) tekorten óf ziekteverzuim.

De beide netwerken ontvingen meerdere vragen van regionale bedrijven omtrent ondersteuning op het gebied van arbeidsmobiliteit door middel van “collegiaal uit- en inlenen”. Waaronder de concrete vraag: “Mag ik mijn medewerkers vragen om tijdelijk bij een ander bedrijf te gaan werken?” Ja dit mag je vragen, mits het binnen redelijkheid gebeurt.

Hierdoor hebben zij de samenwerking opgezocht en zijn een tijdelijke “Vraag en Aanbod van personeel” gestart.

 

Waarmee kunnen zij ondersteunen?

Naast hun reguliere dienstverlening inventariseren zij (tijdelijke) boventalligheid en aanbod van medewerkers bij bedrijven in de regio. Zij verbinden bedrijven voor collegiaal in- en uitleen zonder tussenkomst van (commerciële)tarieven. En zij voorzien werkgevers van informatie en expertise over onder andere de ARBO verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en overige juridische aspecten zoals loondoorbetaling en de tijdelijke NOW.

Food Academy Nijkerk en stichting Veluwe Portaal zijn twee netwerken van-voor-en door werkgevers die over de 120 bedrijven vertegenwoordigen. Zij zetten hiervoor hun kennis en netwerk in om gezamenlijk de werkgevers te ondersteunen.

 

Kortom
Heeft u als bedrijf te maken met (tijdelijke) boventalligheid, (tijdelijke) tekorten óf ziekteverzuim door corona? Laat het weten en wellicht kunnen zij ook u ondersteunen in deze tijden.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen