Steunfonds voor de lokale ondernemers

HARDERWIJK & ERMELO april 2020

‘We houden afstand van elkaar, maar kijken wel naar elkaar om.’ Minister De Jonge verwoordde het treffend: in deze tijden van Corona is het zaak compassie te tonen en er samen het beste van te maken. Niet alleen de regering neemt de nodige maatregelen, maar er zijn ook veel burgerinitiatieven om elkaar te helpen. Het SOEH (steunfonds ondernemers Ermelo Harderwijk) van Lions Club Harderwijk en Rotary Club Harderwijk is daar een mooi voorbeeld van.

Lions Club Harderwijk en Rotary Club Harderwijk hebben samen het initiatief genomen om het fonds op te richten en wordt ondersteund door Lions Club Harderwijk-Irminloo. Het fonds heeft als doel om ondernemers, die buiten de regelingen van de overheid vallen, te helpen. ‘Het is natuurlijk heel mooi dat de overheid al maatregelen heeft getroffen om ondernemers door deze periode te helpen. Helaas is er echter een flink aantal zelfstandigen dat net tussen de wal en het schip valt.’

Voor deze zelfstandig ondernemers – vaak kleine bedrijven, of eenmanszaken – wil SOEH geld inzamelen bij de inwoners van Harderwijk en Ermelo. ‘Met de stichting willen we een eenmalige gift aan ondernemers doen. Dat kan net een bedrag zijn om met je bedrijf te overleven.’

 

De stichting heeft een driemansbestuur van Gerard van Maanen, Eef Wemes en Hugo Beijer. De aanvragen die binnenkomen worden getoetst door een ‘onafhankelijke club van specialisten’.  Dit zijn mensen met een maatschappelijke en financiële achtergrond. Zij toetsen de aanvraag aan een viertal criteria. Is de ondernemer ingeschreven bij de KvK, woont en werkt de ondernemer in  Gemeente Ermelo of in de Gemeente Harderwijk, verkeert de onderneming in economische problemen door Corona en heeft de ondernemer geen recht op een regeling van de overheid?’

 

Het bestuur van de Stichting is ervan overtuigd dat veel inwoners van Harderwijk en Ermelo bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het steunfonds. ‘In onze gemeenten zie je veel bereidheid om elkaar te helpen. Hoe mooi is het als we er met elkaar voor kunnen zorgen dat lokale ondernemers de Corona-crisis overleven? Elke donatie is welkom!’

 

Doneren kan via www.soeh.nl

 

 

Stichting Steunfonds Ondernemers Ermelo Harderwijk

Postbus 1078

3840 BB Harderwijk

W www.soeh.nl

E info@soeh.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen