Aanpak van schulden goed voor werknemer en werkgever

ZEEWOLDE mei 2021

Betalingsachterstanden en schuldenproblematiek zijn een taboe, zeker op de werkvloer. Toch is het voor werkgevers van belang om deze vroegtijdig te signaleren. Een signaal kan zijn dat werknemers minder goed in hun vel zitten. De gemeente Zeewolde wil bedrijven hiervan op de hoogte brengen. De Maatschappelijke Dienst Flevoland fungeert namens de gemeente als vraagbaak voor werkgevers en werknemers.

 

ZEEWOLDE – Mei en juni zijn bij uitstek de maanden om financiële problemen te signaleren. Vaak krijgen werknemers dan hun vakantiegeld. Al vanaf maart treffen deurwaarders maatregelen om dat vakantiegeld te kunnen invorderen. Met deze verordening kunnen ze openstaande schulden aflossen. De deurwaarder verzoekt de rechtbank toestemming te verlenen om beslag te leggen op het inkomen, goederen of banktegoeden. Bij akkoord kan de deurwaarder geld incasseren via loonbeslag. Hierbij wordt de werkgever gevraagd wat de werknemer verdient en wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. Dit zou voor een werkgever het moment zijn om het gesprek aan te gaan met een werknemer.

Wethouder Sociale zaken Egge Jan de Jonge: ,,Medewerkers die weten dat er beslag gelegd wordt op hun vakantiegeld vragen of ze het eerder kunnen krijgen om een aankoop te doen, zoals het vervangen van de wasmachine. Bij deze signalen is het voor de werkgever belangrijk om na te denken over zijn of haar rol. Ik vind dat de werkgever verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn werknemers, zoals de gemeente Zeewolde dat voor zijn inwoners is. Zodat werknemers niet langs de zijlijn komen te staan, of partijen ontevreden uit elkaar gaan. Het risico hierbij is dat medewerker in de bijstand belandt, met veelal als gevolg meer financiële problemen. Als gemeente adviseren wij werkgevers om zulke gesprekken wel te voeren. Als een gesprek begint met de open vraag ‘Hoe gaat het met je?’, dan komen de financiële problemen snel boven.”

Financiële APK

Een werkgever kan zijn werknemer op de rit zetten door contact op te nemen met Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) voor een financiële APK. De Jonge: ,,Want zoals je ook je auto laat keuren door een monteur, kan iedereen ook zijn financiën laten checken om te kijken of je krijgt waar je recht op hebt en of je inkomsten en je uitgaven in balans zijn. Zo’n gesprek met de financiële hulpverleners van MDF of het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) is een handvat om structuur terug te brengen in je leven.”

 

Ingrid Blik is budgetconsulent bij MDF, een stichting actief in Lelystad, Dronten en Zeewolde. Zij is met haar collega’s aanspreekpunt voor bedrijven en inwoners van de gemeente Zeewolde. ,,Als een werkgever met de werknemer in gesprek is gegaan, moet de werknemer akkoord zijn voor contact wordt gelegd met het MDF. De dienstverlening is kosteloos en er kan op vrijwillige basis gebruik van worden gemaakt. In een gesprek op ons kantoor in Zeewolde inventariseren we de schuldsituatie en kijken we welke hulpverlening passend is. Zoals de aanvraag van één van de minimaregelingen, waar Zeewolde er veel van kent. Dit zijn regelingen voor mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau. Of een aanvraag bij het Sport- & Cultuurfonds zodat kinderen weer naar zwemles kunnen. Is iemand het overzicht helemaal kwijt, dan kunnen we budgetbeheer en uiteindelijk schuldhulpverlening aanbieden. Een werkgever mag mee naar het gesprek. Contact hoeft niet altijd via de werkgever te gaan; werknemers woonachtig in Zeewolde kunnen ook rechtstreeks contact opnemen zonder toestemming of medeweten van de werkgever. Werknemers uit andere gemeenten kunnen zich melden bij hun eigen gemeente.”

 

Oorzaken

De werkgever kan ook eerdere signalen krijgen dan pas bij het loonbeslag. Als een medewerker wil overwerken in de weekenden of vrije dagen wil laten omzetten in geld, kan dat duiden op financiële problemen. Andere signalen zijn ziekteverzuim of minder geconcentreerd het werk uitvoeren. Oorzaken voor financiële problemen zijn onder meer scheidingen, gezondheidsproblemen of minder inkomsten vanwege corona. Blik: ,,Zit je in de horeca met een nul-urencontract, dan heb je echt wel pech. Europese arbeidsmigranten zijn door corona minder gaan werken. Partners die minder inkomsten hebben. Wie het al niet breed had, komt nu nog meer in de knel. Zzp’ers met minder inkomsten kunnen terecht bij ZLF; deze organisatie informeert over coronasteunmaatregelen.’’

Blik had een enorme toestroom van aanvragen verwacht, maar die blijft vooralsnog achterwege. ,,We verbazen ons dat dit nog meevalt, maar ook weer niet, want gemiddeld zetten mensen pas na vijf jaar de stap richting schuldhulpverlening. Zo’n verzoek wordt vaak door schaamte niet ingediend, omdat ze het niet aandurven of mensen willen het eerst zelf oplossen. We hebben geen wachtlijst en kunnen mensen direct helpen.’’

De boodschap is dan ook: wacht niet te lang. Hoe eerder aan de bel wordt getrokken, hoe makkelijker betalingsproblemen kunnen worden opgelost. Blik: ,,Als je beslag op beslag krijgt, is je keuzevrijheid niet meer zo groot en moet je vrij snel denken aan een schuldenregeling. Ben je er met betalingsachterstanden vroeg bij, dan kun je met een betalingsregeling ook een eind komen. Ook voorkom je dan hoge kosten, niet alleen voor jezelf door hoge boetes, maar ook voor de gemeente is een schuldentraject duur. We willen voorkomen dat gezinnen niet meer meedoen.”

 

Inloopspreekuur

Iedere maandagochtend tussen 9.00 en 10.00 uur – ook in coronatijd – is er een inloopspreekuur schuldhulpverlening voor financiële vragen. Naast schuldhulpverlening doet MDF (school)maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, budgetbeheer en heeft een gezinscoach. Op dezelfde locatie is ook het Vraaghuis, waar je terecht kunt voor hulp bij het aanvragen van uitkeringen, toeslagen of minimaregelingen. Ook vindt  op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur het financieel spreekuur plaats in het Vraaghuis. Hier kun je terecht voor bijvoorbeeld hulp bij het aanvragen van uitkeringen, toeslagen, uitleg van een brief, aanvragen DigiD, een budgetvraag of gewoon voor een luisterend oor. MDF kan eveneens doorverwijzen naar het Zelfstandigen Loket Flevoland.

 

Maatschappelijke Dienst Flevoland

Stevinweg 2 Zeewolde

0320-211700

www.mdflevoland.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen