Lectoraat ontwikkelt bedrijf tot leeromgeving

ZWOLLE | mei 2021

Erik Fledderus is door Hogeschool Windesheim benoemd tot kwartiermakend lector voor Digital Business & Society. Onder dit lectoraat in oprichting vallen de programmalijnen Industriële Automatisering en Robotica, Digitalisering in het MKB en Kunstmatige intelligentie.

 

ZWOLLE – Digital Business & Society is de werktitel voor het nieuwe lectoraat, dat wordt ontwikkeld om het bestaande lectoraat Industriële Automatisering en Robotica heen. Hier speelt digitalisering al een grote rol in, maar dit wordt nu verder verbreed. ,,Veel robots in organisaties zijn geen op zichzelf staande machines. Ze hebben verbinding met elkaar en met de rest van de fabriek. Het is een keten waarin producten worden ontwikkeld. Standaarden voor data om uit te wisselen tussen machines en partners in de keten zijn ontzettend belangrijk voor bedrijven die werken met robotica. Het ligt voor de hand om in het verlengde van het bestaande lectoraat over digitalisering te spreken, zodat je niet alleen maar bedrijven in de maakindustrie bereikt’’, legt Fledderus uit.

In zijn visie moet de hogeschool niet alleen met koplopers in slimme innovatie werken, maar ook met een grote groep bedrijven die niet vooraan staat bij vernieuwingen, maar er wel van wil profiteren. ,,Juist hogescholen zouden moeten samenwerken met bedrijven die nieuwsgierig zijn naar wat veranderingen voor hun kunnen betekenen. Ik wil uitwerken welke stappen nodig zijn om digitalisering in een bedrijf te realiseren. Dit gaat verder dan automatisering – ook is van belang dat het personeel op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen om stappen te maken.’’

Digital twins

De tweede onderzoekslijn gaat over kunstmatige intelligentie en data science; volgens Fledderus belangrijke bouwblokken in digitalisering. Bij preventie kan data een belangrijke rol spelen door digital twins. ,,Dat zijn varianten van bijvoorbeeld een fabriek, huis, mens, weg of brug die worden beschreven aan de hand van metingen. Slimme algoritmes die getraind zijn geven op basis van de ontvangen data een signaal. Met dit signaal kan een huisarts afspraken maken, Rijkswaterstaat een brug op tijd onderhouden of kan de doorstroom op wegen worden verbeterd. De algoritmes helpen je als gebruiker: een signaal geeft aan dat er wat aan de hand kan zijn.”

 

Fledderus krijgt van Windesheim twee jaar de tijd om het lectoraat op te zetten ,,Ik ga op basis van gesprekken met bedrijven en overheidsorganisaties met vragen kijken of ik de onderzoekslijnen kan verstevigen en focus kan aanbrengen op de juiste onderwerpen. Ik kijk of ik organisaties meekrijg in het starten van projecten en daarmee uitvoering van het onderzoek.’’

Binnen het lectoraat gaat Fledderus praktijkgericht onderzoek doen samen met docent-onderzoekers en studenten. ,,Dat doe ik het liefst bij bedrijven op de werkvloer. Daarvoor moet je wel nieuwsgierig zijn naar wat ontwikkelingen voor je bedrijf kunnen betekenen en daar tijd in willen investeren. Het is geen project dat in een week is uitgevoerd.’’

 

Structureel

De wisselwerking tussen lectoraat en het onderwijs zorgt ervoor dat de opgedane inzichten ook in het curriculum belanden. ,,Samen met docent-onderzoekers halen we kennis uit de praktijk om tot onderwijsbare en structurele inzichten te komen. Die moeten breder toepasbaar zijn dan de specifieke plek waar de kennis is opgehaald. Zodat studenten ook verder komen bij de onderwerpen waar zij mee bezig zijn en hun werkomgeving ook een leeromgeving wordt. Dat is de ideale interactie tussen het lectoraat en een opleiding.’’

 

Windesheim

088-4696899

e.fledderus@windesheim.nl

www.windesheim.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen