Alleen ben je sneller, samen kom je verder

zeewolde mei 2024

De bedrijfskring is er voor de ondernemers in Zeewolde en heeft als missie om met elkaar te zorgen voor een veilig en gezond ondernemersklimaat. Het bestuur van de bedrijfskring roept ondernemers op om zich bij hen aan te sluiten, want alleen ben je sneller, samen kom je verder.

ZEEWOLDE – Cora Achterberg is sinds 2019 actief bij de bedrijfskring, eerst als algemeen lid en later als secretaris. Carolien Kaesehagen is sinds mei 2021 verantwoordelijk voor het bestuurssecretariaat. “De bedrijfskring heeft een vijfkoppig bestuur, bestaande uit Johan van Peperzeel (voorzitter/penningmeester), Cora Achterberg (secretaris), Robert Smits, Rein Zuidema en Guido Langendorff (algemeen bestuursleden). We hebben een leuke klik met elkaar en doen het bestuurswerk met veel plezier”, aldus Carolien.

Het bestuur van de bedrijfskring wordt ondersteund door diverse commissies. Er is een commissie PR en evenementen, een commissie externe betrekkingen en een commissie relatiebeheer. In iedere commissie zit een bestuurslid en een aantal leden van Bedrijfskring Zeewolde. Op deze manier worden ook de leden er actief bij betrokken. Het bestuurslid van de bedrijfskring koppelt de ontwikkelingen terug tijdens de maandelijkse bestuursvergadering. “We hebben een grote groep actieve ondernemers en op deze manier doen we het werk met elkaar.”

Om de belangen van de bij de bedrijfskring aangesloten ondernemers te behartigen is Bedrijfskring Zeewolde actief betrokken bij diverse ontwikkelingen, zoals mobiliteit, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de regionale arbeidsmarkt en (collectieve) veiligheid en energie. “Er is frequent overleg op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau en we zitten aan tafel met VNO-NCW om onder andere de communicatie met de overheid te bevorderen. Hier maken wij ons graag sterk voor”, leggen Cora en Carolien uit.

“Dankzij de leden heeft Bedrijfskring Zeewolde enorm veel kennis in haar netwerk, wat zorgt voor kennisoverdracht. We doen dit onder andere door het samenbrengen van onze leden en het stimuleren om deel te nemen aan kennissessies. Al onze leden hebben toegang tot deze kennissessies”, aldus Cora.

Om zakelijk te netwerken houdt Bedrijfskring Zeewolde elke maand een netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers op informele wijze andere leden leren kennen. “Dit kan een basis zijn voor succesvolle renderende samenwerkingen”, aldus Cora. Carolien vult aan: “Naast deze bijeenkomsten wordt er meerdere keren per jaar een bijzonder evenement gehouden. Zo zijn er bedrijfsbezoeken, houden we een kerstdiner, het miljoenenontbijt, bijeenkomsten voor ZZP’ers, de verkiezing ondernemer van het jaar en de algemene ledenvergadering.”

In het verleden heeft de bedrijfskring onder andere een actieve bijdrage geleverd aan de versnelling van de verdubbeling van de Gooiseweg, de totstandkoming van een extra afslag voor Trekkersveld en camerabeveiliging op het Horsterparc. “Wij zijn initiator geweest van de ondernemersverkiezingen, een jaarlijks terugkerend succesvol evenement”, legt Cora uit.

Carolien geeft aan: “Bedrijventerrein Trekkersveld heeft te maken met netcongestie, dit betekent concreet dat bedrijven in de wachtrij staan voor extra capaciteit en kavels niet uitgegeven kunnen worden met grootverbruik aansluitingen. Daarnaast heeft de ACM (Autoriteit Consument & Markt) besloten maatschappelijke belangen voorrang te geven bij nieuwe aansluitingen. Dit betekent dat de groei van de ondernemingen onder druk komt te staan en daarmee ook de ontwikkeling van de gemeente Zeewolde. Omdat er nu actie nodig is en zowel gemeente als ondernemers niet willen wachten tot netuitbreiding gerealiseerd is,  is er een commissie gevormd in samenwerking met de gemeente en de bedrijfskring waarin een vijftiental ondernemers zitten die aan de slag gaan met oplossingen die op dit moment wel kunnen. Er vindt overleg plaats met de bedrijven die op Trekkersveld gevestigd zijn en we kijken wat we kunnen doen om de capaciteit onderling te verdelen. We proberen hierin ook samen te werken met lokale initiatieven.”

Bedrijfskring Zeewolde wil haar zichtbaarheid vergroten en hoopt dat nog meer bedrijven aan willen sluiten. “We zijn een gezellige laagdrempelige club. Belangenbehartiging, kennisoverdracht en zakelijk netwerken; Bedrijfskring Zeewolde is er voor iedere ondernemer. Mét elkaar zorgen voor een veilig en gezond ondernemersklimaat”, besluiten Carolien en Cora.

 

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen