Harderwijk vergroent!

Harderwijk mei 2024

HARDERWIJK – Een groene(re) werk- en leefomgeving, dat wil toch iedereen? Niet alleen omdat het goed is voor de biodiversiteit en het klimaat, maar ook omdat het een positief effect heeft op onze gezondheid, welzijn en werkplezier. Het is aangetoond dat het zorgt voor een groter geluksgevoel, minder stress en meer bewegen.

We moeten dan ook zuinig zijn op de natuur die we hebben én investeren in nieuwe natuur voor de toekomst. De generatie van nu is de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering gaat merken en de laatste die er nog wat aan kan doen. Dit is dus hét moment om ons aan te passen.

We zetten als gemeente daarom de komende jaren extra in op vergroenen. Van het planten van nieuwe bomen tot het kruidenrijker maken van de bermen. Ook is er grote winst te behalen in (particuliere) tuinen, bij bedrijfspanden en op bedrijventerreinen. We nodigen het lokale bedrijfsleven uit om een steentje, of eigenlijk plantje, bij te dragen. Waar het kan, ondersteunen we of stimuleren we dit met subsidies. Samen maken we een mooier en groener Harderwijk en Hierden mogelijk.

– Martijn Pijnenburg, wethouder duurzaamheid gemeente Harderwijk

Op zoek naar informatie over verduurzaming?

Harderwijk en Hierden duurzamer maken is belangrijk. Dit betekent: afval verminderen en grondstoffen hergebruiken. Maar óók de natuur helpen en ons voorbereiden op veranderingen van het klimaat, energie besparen en duurzame energie opwekken. Naast inzet van de gemeente, vraagt dit ook om acties bij bedrijven, organisaties, verenigingen en instellingen. Om hierbij te helpen, is er het Zakelijk Duurzaamheidsloket. Op het loket vind je alles over:

  • Het verduurzamen van bedrijfslocaties
  • Energie besparen
  • Subsidies en financieringsmogelijkheden
  • Wet- en regelgeving
  • Advies in circulariteit
  • (Lokale) specialisten voor ondersteuning

Ga naar zakelijk.regionaalenergieloket.nl/harderwijk

Natuur voor de volgende generaties

Op de driehoek tussen Lorentz II en III plant de gemeente in de aankomende jaren een natuurlijk bos aan. Vanaf 2023 wordt hier jaarlijks een boomfeestdag georganiseerd. Een feestelijk evenement waar we elk jaar met ruim 300 basisschoolkinderen zo’n 200 nieuwe bomen planten. Zo leren zij ook meer over het belang van bomen en natuur. Als de bomen straks volgroeid zijn, vormen ze een mooie buffer met veel biodiversiteit tussen het bedrijventerrein en het open buitengebied (Mheenlanden). Én een extra leuke en groene route voor een lunchwandeling!

Een biodivers bedrijventerrein

Stap voor stap vergroenen we het bedrijventerrein. Onder andere vanuit de werkgroep biodiversiteit. Hierin denken de gemeente, Bedrijvenkring Harderwijk en enkele ondernemers na over een groene transformatie van Lorentz. In 2023 hebben we op initiatief van deze werkgroep een braakliggend kavel van 5 hectare op Lorentz Haven ingezaaid met bloemenmengsel.

Daarnaast is er vorig jaar een wadi-strook met verschillende boom- en heestersoorten langs de Braillestraat aangeplant. Dit is een met grind en zand gevulde strook waarin water wordt vastgehouden en in de bodem kan infiltreren. Ook hebben we het wandelpad door de natuurstrook achter Lorentz II een upgrade gegeven. Nu sluit het pad met een bruggetje aan op de groene driehoek tussen Lorentz II en III (locatie boomfeestdag).

Ben je ondernemer op Lorentz en wil je ook deelnemen aan de werkgroep biodiversiteit? Meld je aan bij Marion van Gils via marion.vangils@deparkmanagers.nl.

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen