Food Academy Nijkerk verbindt bedrijven met onderwijs

NIJKERK april 2020

Gert-Jan Koetsier is per 1 maart aangenomen als manager van de Food Academy Nijkerk (FAN). Zijn aanstelling is in eerste instantie voor drie dagen per week. De Ermeloër (29) wil het bedrijfsleven verbinden met het onderwijs. Daarnaast gaat hij zich richten op de werving van studenten: bestaand personeel in de foodsector, zij-instromers en jongeren voor de BBL-opleiding.

NIJKERK – Met Koetsier is een relatief jonge manager aangetrokken die aansluiting heeft met de jongere doelgroep. Hij heeft zes jaar bij Lidl gewerkt in de laatste schakel van de foodketen. ,,Gezien de coronacrisis snapt iedereen waar ik het over heb: niet alleen de winkels moeten vol, maar er zit nog een heel proces voor. Wij verkochten veel producten die de leden van de FAN produceren. Ik heb 4,5 jaar zelf in de winkel gestaan en de laatste 1,5 jaar ben ik recruiter geweest: het werven van o.a. bedrijfsleiders voor de winkels van Lidl.”

 

De FAN richt zich op de regio rondom Nijkerk, van Barneveld tot Harderwijk, omdat hier veel industrie, handelsbedrijven, transportondernemingen en technische toeleveranciers in de foodsector gevestigd zijn. Doel is anderzijds de studenten niet te ver te laten reizen.

Koetsier heeft de afgelopen weken bedrijfsbezoeken gedaan om kennis te maken met de leden van de vereniging FAN. ,,Ik ben druk met de stakeholders; we kunnen niet zonder de overheid – de gemeente Nijkerk biedt operationele ondersteuning. Zij zijn belangrijk voor subsidies en werkgelegenheid. Voor ons concept werken we voor het onderwijs o.a. samen met Aeres VMBO & MBO Nijkerk. Ik heb een dag bijgewoond met studenten, die les kregen in het bedrijf Hazeleger Kaas in Barneveld.”

De opleiding Vakbekwaam Medewerker Voeding & Technologie (MBO Niveau 3) is in februari van start gegaan met acht studenten, afkomstig uit vijf bedrijven. Zij volgen een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) bij de bedrijven en hebben elke week ergens anders les. ,,Mijn indruk is dat iedereen erg enthousiast is over het concept en vertrouwen heeft in de opleiding. Studenten vinden het leuk om met werknemers van verschillende bedrijven in één klas te zitten. Het is een tweejarige opleiding die een serieuze inspanning vergt. De groep om de medewerker heen in de bedrijven is ook heel betrokken. Dat zorgt voor een sneeuwbaleffect en we hopen uiteindelijk bij te dragen aan een lerende organisatie. Dat is ook het doel wat de FAN wil bereiken: naast een praktische opleiding voor de regio deelnemende bedrijven die continu de innovatie bijhouden of misschien zelfs voorloper in zijn.”

 

Meerdere smaken

De opleiding is bedoeld voor een diversiteit aan studenten. Koetsier: ,,De FAN richt zich het meest op het faciliteren van een food-, technische, chauffeurs- en logistieke opleiding. Er zijn verschillende smaken. Het kan zijn dat werknemers van de aangesloten bedrijven de opleiding gaan volgen zoals nu. Zij verhogen hiermee hun kennisniveau. In het kader van binden en boeien kunnen bedrijven hun medewerkers door het bieden van een loopbaanpad vast houden aan hun organisatie. De tweede categorie bestaat uit de zij-instromers die nu ergens anders werken, maar bij een bedrijf in de foodsector willen werken. Hen bieden we niet alleen werk, maar ook een opleiding aan. Ze gaan een BBL-traject volgen bij de bedrijven en krijgen een baan bij één van onze leden. Door deze instroom hopen we op nieuwe aanwas voor de hele foodsector. De derde smaak is de BOL-variant (Beroeps Oriënterende Leerweg). Dit zijn studenten van 15 of 16 jaar die nu nog op het VMBO zitten en straks een beroepsopleiding gaan kiezen voor het echte werk. Zij kunnen bij de FAN een opleiding in de foodsector gaan volgen en stromen zo rechtstreeks door naar de bedrijven. Ze gaan direct één of meerdere dagen per week stage lopen en volgen vier dagen de opleiding niet klassikaal op school, maar zoveel mogelijk op locatie bij de foodbedrijven, de leden van de vereniging. Die onderwijsvernieuwing zou wat ons betreft het mooist zijn. Doel is voor 2021 een BOL-traject op te starten.’’

 

Technische en sociale innovatie

Na de zomer komt er in elk geval een nieuwe BBL-klas, verzekert Koetsier, die weet dat de behoefte daarvoor aanwezig is. Hij houdt zich nu bezig met de voorbereiding en het instroomproces daarvan. ,,We zijn op zoek naar een eigen locatie om vanuit te werken. Ook mobiliseren we nieuwe leden voor de vereniging en houden bestaande leden betrokken. We zijn in gesprek over innovatie op technisch vlak door bijvoorbeeld robotisering, zodat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Dit geeft tegelijk sociale innovatie; in plaats van doosjes stapelen nu de machine bedienen die dit doet.’’ Het verkrijgen van nieuwe studenten is een uitdaging. ,,We kunnen vanuit de FAN een vacature uitzetten voor medewerker operator (machine bediener) en een kandidaat kan ik wegzetten bij een van de aangesloten bedrijven om de opleiding te doen. Ook ga ik jongeren werven door in gesprek te gaan met decanen op VMBO-scholen en zo de opleiding onder de aandacht brengen. Ook bedrijven kunnen hun interne en externe kanalen open zetten voor een vacature in combinatie met een opleiding bij ons. We promoten de opleiding ook op beurzen, websites en door flyeren. De FAN wil het bedrijfsleven verbinden met het onderwijs.’’

 

www.foodacademynijkerk.nl

06-25341736

gert-jan@foodacademynijkerk.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen