Coronacrisis is achtbaan zonder zicht op het eindpunt

REGIO december 2020

Al meer dan acht maanden nu houdt ‘corona’ Nederland in de greep. In eerste instantie een gezondheidscrisis, maar gezien de gevolgen voor onze achterban inmiddels ook een mkb-crisis. Juist mkb-ondernemers worden ongekend hard geraakt. Voor die ondernemers knok ik sinds de eerste dag. Want het is niet alleen in hun eigen belang dat zij deze crisis overleven, het is in het belang van ons allemaal.

REGIO – Het einde van het jaar nadert en dat is bij uitstek de tijd om terug én vooruit te kijken. Niemand van ons had een jaar geleden de situatie kunnen bedenken waarin we nu zitten. Het is als een achtbaan, met heel veel bochten, soms angstaanjagende loops en zonder zicht op het eindpunt. Zo ervaar ik het zelf ook.
In alle hectiek en alles wat er op ons afkomt – want het zijn voor een MKB-voorzitter ongekend drukke tijden –  word ik steeds weer het meest geraakt door de persoonlijke verhalen van en over ondernemers, die me bereiken via mail, app en telefoon. Ondernemers lijden vaak in stilte, want je gaat niet zo snel aan de grote klok hangen dat je bedrijf in grote problemen verkeert. Dus als je dan wél de telefoon pakt, dan is er wel wat aan de hand.

 

Al die verhalen sterken me in wat we als MKB-Nederland moeten doen en wat er moet gebeuren. Sinds het uitbreken van de crisis overleggen en onderhandelen wekelijks met het kabinet en we hebben daarmee veel bereikt, bij alle drie de steunpakketten. Maar als je me vraagt of het allemaal voldoende is? Nee dat niet. Er is echt meer nodig.

We zitten inmiddels midden in de tweede golf, met een gedeeltelijke lockdown, aangescherpte maatregelen en een mogelijke dreiging van nog verdergaande ingrepen in dieprood gekleurde regio’s als de cijfers zich niet snel de goede kant op bewegen. Ondernemers die erdoor worden geraakt zakken zo steeds dieper weg in het moeras. Veel van het eigen vermogen is inmiddels verdampt.

We hebben van meet af aan gezegd en dat blijven we doen, dat strengere overheidsmaatregelen hand in hand moeten gaan met meer steun – maatwerk – voor ondernemers. Je kunt een bedrijf niet voor 100 procent sluiten en dan de vaste lasten die gewoon doorgaan, voor krap de helft compenseren.
Los van ruimhartiger steun zetten we ons ook in voor slimmere maatregelen, met de focus op wat wél kan. Ook dat ligt op tafel bij het kabinet en dat gaan we verder uitwerken, in samenwerking met branches. Met slimmere maatregelen moeten we voorkomen dat steeds als het aantal besmettingen oploopt, duizenden bedrijven hun deuren weer moeten sluiten.

 

Daarbij hoort ook adequaat testbeleid, met voldoende testcapaciteit en bron- en contactonderzoek. Sneltesten zijn daarbij een welkome aanvulling op de PCR-testen, omdat ze mensen snel duidelijkheid geven. En straks, als we uit de deze gedeeltelijke lockdown zijn, hoop ik dat we sneltesten ook kunnen gaan inzetten om de economie en bedrijven open te krijgen en te houden.

Zoals gezegd doen we er alles aan om ondernemers door deze crisis te loodsen en onze economie in de benen te houden, zodat we straks weer kunnen groeien. Dat kan niet zonder ondernemerschap. Economie en ondernemerschap zijn cruciaal om deze crisis te boven te komen en ook in de toekomst de zorg, onderwijs et cetera te kunnen blijven betalen.

Ik ben realist genoeg om te beseffen dat niet elk mkb-bedrijf het zal redden. En ongetwijfeld zijn er ook ondernemers die zelf tijdelijk of volledig willen stoppen, omdat ze onder deze omstandigheden geen perspectief meer zien voor hun bedrijf. Velen kúnnen echter niet stoppen, omdat ze dat niet kunnen betalen. Ze moeten dan immers  hun medewerkers transitievergoeding betalen, afrekenen met de fiscus et cetera. Die ondernemers moeten we helpen om op een fatsoenlijke manier te kunnen stoppen, zonder dat ze ook persoonlijk alles kwijtraken waar ze ooit voor hebben gewerkt. Dat zou niet fair zijn.

Jacco Vonhof
MKB-Nederland

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen