Ik haat verrassingen

HARDERWIJK juli 2021

In een land waar de inhoud van persconferenties al in de Telegraaf staat voordat deze hebben plaatsgevonden en ministers nog weleens vergeten belangrijke stukken in een mapje te stoppen is het soms best prettig vertoeven voor mensen die, net als ik, wat slecht kunnen omgaan met verrassingen. Om in dit thema te blijven heeft Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën vast een sneak-preview gegeven van de voorgenomen fiscale maatregelen welke op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Huh, maar Prinsjesdag is toch pas eind september? Ja! Maar dan weten we het nu maar vast! Fijn he?!

Het Belastingplan 2022 zal naar verwachting zes wetsvoorstellen bevatten, waarvan voor de meeste MKB-ondernemers het wetsvoorstel Belastingplan 2022 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 het meest relevant zullen zijn.

In het wetsvoorstel Belastingplan 2022 is onder andere opgenomen dat de TVL en de financiering vaste lasten voor startende MKB’ers zullen worden vrijgesteld van belastingheffing. Daarnaast vindt er een verhoging plaats van de vrije ruimte WKR (werkkostenregeling) in het kader van de coronacrisis. Allemaal nog niet heel wereldschokkend, dit was in 2021 namelijk ook al zo. Wat wel nieuw is, is de gerichte vrijstelling in de WKR voor vergoedingen voor thuiswerkkosten en het behouden van een recht op huurtoeslag als het huurbedrag op enig moment de grens voor huurtoeslag overschrijdt.

In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen zullen onder andere wijzigingen worden opgenomen ten aanzien van de eigenwoningregeling (wees niet te enthousiast, ze zullen het ongetwijfeld niet minder gecompliceerd maken), een vereenvoudiging van het één-loketsysteem in de BTW wetgeving voor e-commerce en een verduidelijking van de precieze berekenwijze van achterliggende parameters voor BOX III (bezittingen en schulden) in de aangifte inkomstenbelasting.

We krijgen dus vereenvoudiging én verduidelijking en we weten het nu alvast! Klinkt feestelijk, maar let wel op. Er wordt uiteraard nog gewerkt aan de wetgeving. Het kan dus zo maar weer anders zijn voordat de Koning de woorden ‘Leden van de Staten-Generaal’ goed en wel uitgesproken heeft. Verrassing!

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen