Meer kennis in huis met behoud van identiteit

HARDERWIJK september 2023

Berends & Slump is één van de vijftien intermediairkantoren die zich heeft aangesloten bij de Licent Groep. Door samen één bedrijf te vormen, vergroten zij de financiële dienstverlening met behoud van eigen identiteit.

HARDERWIJK – Berends & Slump, met vestigingen in Harderwijk, Twello en Hattem, was al lid van de Coöperatie Licent, waarbij twintig kantoren zijn aangesloten. Vijf daarvan zijn zelfstandig gebleven, vijftien zijn formeel samengegaan. “Door gezamenlijk een nieuw bedrijf te starten, is de continuïteit gewaarborgd en blijven we lokaal betrokken en persoonlijk. We worden nu niet opgeslokt door een grote partij, wat je bij kleine zelfstandige kantoren in de financiële dienstverlening met minder bestaansrecht wel ziet gebeuren. We zijn minder kwetsbaar en houden onze eigen identiteit”, aldus Krispijn Langereis.

Belangrijk voordeel voor de klant is schaalvergroting. Marcel van den Nagel: “Achter de schermen werken we met z’n allen in één systeem en hebben we met vijftien kantoren veel mensen met meer kennis van zaken in huis. Hierdoor kunnen we een breed scala aan financiële producten aanbieden. In het verleden hadden wij niet voldoende kennis in huis om pensioenen te regelen, maar sinds juni is een collectief pensioen servicekantoor aangesloten, waardoor wij bedrijven kunnen adviseren over pensioenregelingen en deze voor medewerkers kunnen afsluiten. Voor complexe zaken die we in het verleden niet deden, hebben we nu specialisten in huis. We hebben bij Berends & Slump al mensen die schades afwikkelen, maar dat kan nu nog gespecialiseerder. Die kunnen nu door een specialistisch schadeteam worden behandeld. Richting banken en verzekeraars word je hierdoor als een nog volwaardiger businesspartner gezien.”

Op allerlei vlakken wordt geprofessionaliseerd: o.a. door een gezamenlijk ICT- en marketingbudget en een overkoepelende H&R-afdeling. Langereis: “Doordat we een grotere organisatie zijn, is het makkelijker jonge, talentvolle collega’s aan te trekken. We hebben meer carrièremogelijkheden en een eigen opleidingsinstituut, Lerent. Binnen de financiële dienstverlening moet je blijven bijscholen. Zo’n academy leidt op tot gespecialiseerde adviseurs met kwalitatief beter advies richting de klant. Je kunt ook van elkaar leren.”

Berends & Slump in Harderwijk behoudt het kleinschalige kantoor met het vaste adviesteam.  Marcel van den Nagel en Michel Holthuis zijn de financieel adviseurs voor particuliere klanten. Denk aan hypotheken, financieel en verzekeringsadvies. Krispijn Langereis is de MKB-adviseur. “Ik adviseer over zakelijke schade- en inkomensverzekeringen. Bijvoorbeeld brand, aansprakelijkheid, ziekteverzuim en WIA-oplossingen. Wij gaan ook nog veel naar klanten toe.” Van den Nagel: “Waar vroeger de accountmanager van je bank de vertrouwenspersoon was voor advies over financiële producten, is dit nu de adviseur van Berends & Slump.”

Berends & Slump

Oosteinde 17 Harderwijk

0341-418208

www.berends-slump.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen