Wat bepaalt de waarde van uw bedrijf?

HARDERWIJK december 2020

Krijn de Graaf is corporate finance adviseur binnen Kreston LDJ Corporate Finance, een apart bedrijfsonderdeel van Lentink De Jonge accountants & adviseurs. Hij houdt zich bezig met de vraag wat waarde creëert en wat waarde vermindert in een onderneming. ,,Iedere ondernemer zou moeten weten wat zijn bedrijf waard is.’’

HARDERWIJK – Als corporate finance adviseur is Krijn de Graaf een soort taxateur voor bedrijven. ,,Ik zie mezelf als een adviseur die bedrijven financieel waardeert en ondernemers helpt hun bedrijf verkoopklaar te maken. Daarbij kijk ik ook gericht naar de fiscale structuur. Ik ben namelijk fiscalist én register valuator. Die disciplines lopen als een rode draad door mijn werk. Het kan daarbij gaan over overnames binnen de familie, het verkopen van een onderneming, maar ook het treffen van voorbereidingen om medewerkers te laten participeren in je bedrijf. “

 

De Graaf adviseert ondernemers periodiek een check te laten doen van de waarde van hun bedrijf en voert hiervoor diverse redenen aan. ,,Het bepalen van de waarde van je onderneming helpt je bij het nemen van investeringsbeslissingen. Keuzes kunnen deze waarde positief of negatief beïnvloeden, je weegt af wat de investering oplevert. Per saldo laat een waardebepaling zien of een bedrijf hierdoor meer of minder waard wordt.

Daarnaast laat een waardering zien welke prijs je bedrijf oplevert en of het daarmee overdraagbaar is aan bijvoorbeeld je kinderen, werknemers of de markt. En of verkoop voldoende oplevert voor je pensioen. Het waarderen van je bedrijf is de eerste stap bij het verkoopklaar maken van je onderneming.”

 

Daar kun je volgens De Graaf niet vroeg genoeg mee beginnen. ,,Vaak denkt de ondernemer er wel over na, maar doet er niet echt iets mee. Ik zie regelmatig dat de ondernemer hard aan het ondernemen is, maar te weinig op afstand naar zijn of haar bedrijf kijkt. Als je dan ineens met een koper wordt geconfronteerd of zelf wilt verkopen, dan staat de structuur niet goed of valt de prijs lager uit dan gehoopt. Je moet je niet laten verrassen, maar er op anticiperen. Ik help de ondernemer voor te sorteren op het overdragen van zijn of haar onderneming. Het is als ondernemer essentieel om inzicht te hebben in wat de waarde van je bedrijf bepaalt.’’

 

Risicoprofiel

Het risicoprofiel geeft weer aan welke risico’s een bedrijf is blootgesteld. ,,Het risicoprofiel is een belangrijk onderdeel bij het taxeren van bedrijven. Bij een lager risicoprofiel kun je volstaan met een lager rendement, dat is een belangrijk inzicht”, aldus De Graaf. ,,Een stabiele business is bijvoorbeeld de verhuur van appartementen. Dat heeft een laag risicoprofiel, gezien de huidige vraag. Bij een hoger risicoprofiel, zoals momenteel de automotive en met name dealerbedrijven, moet je rendement ook hoger zijn.”

 

Bij het bepalen van het risicoprofiel hanteert De Graaf een aantal criteria. ,,De omvang van een onderneming is van invloed. Een klein bedrijf heeft een hoger risicoprofiel: valt de eigenaar weg door ziekte, dan valt ook een deel van de omzet weg. Ik kijk ook hoe afhankelijk het bedrijf is van het management. Als een bedrijf aan één persoon hangt qua netwerk en klanten, dan vermindert dat de waarde van het bedrijf. ‘Maak je bedrijf minder afhankelijk van jezelf en organiseer het zo dat het zonder jou ook lukt’, adviseer ik dan. Ook als je afhankelijk bent van één leverancier, ben je kwetsbaar als die niet meer wil leveren. Datzelfde geldt voor afhankelijkheid van afnemers. Zit je omzet voor 80% bij één grote klant, dan heeft je bedrijf een hoog risicoprofiel en is het minder waard. Ook  de naamsbekendheid van een bedrijf en de mate van spreiding van activiteiten zijn van invloed. Verkoop je ijsjes en paraplu’s dan is de spreiding perfect bij mooi en slecht weer.’’

Bij een MKB-bedrijf wordt meestal gerekend met een rendement rond de 15%. ,,Dat betekent dat bij elke investering die je doet die minder oplevert dan 15%, er waarde wordt vernietigd in je bedrijf. De opbrengst moet hoger zijn dan 15% wil je waarde creëren. Als voorbeeld: iemand in de aardappelhandel wil investeren in een schilmachine, ter verbreding van de huidige activiteiten. Dan moet dit wel rendabel zijn. Als zo’n schilmachine maar 9% rendement oplevert, is het een slechte investering: het rendement is lager dan het risicoprofiel, per saldo wordt de onderneming minder waard.’’

 

De waardering van een onderneming, inclusief het bepalen van het risicoprofiel, geeft de ondernemer inzicht in de status, kansen en risico’s van zijn of haar bedrijf. Zeker nu. Een economisch onzekere situatie kan ook kansen bieden, merkt De Graaf op. ,,Een investeringsbeslissing kan goed uitpakken, zoals de aanschaf van een robot bij een krappe arbeidsmarkt, maar je kunt ook verkeerde keuzes maken. Denk dus goed na over de impact van je beslissingen en realiseer je wat het doet met de waarde van je bedrijf.”

 

,,Wilt u weten wat uw bedrijf waard is? Graag schuif ik aan om strategisch mee te denken over de structuur, de waarde en de opvolging van uw bedrijf.”

 

Kreston Lentink De Jonge Corporate Finance

Stephensonstraat 33 Harderwijk

0341-438100

www.krestonldj.nl

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen