Werkgever, bij klachten ben je te laat

HARDERWIJK november 2023

Ongewenst gedrag in de vorm van pesten en (seksuele)intimidatie, we vinden er allemaal wat van. Verschillende bekende organisaties hebben hier in de afgelopen tijd op een heftige manier mee te maken gekregen. Onverwachts kan er iets opduiken wat impact heeft op collega’s en/of reputatie van het bedrijf schaden. Iets wat niemand wil en toch kan gebeuren. Hoe kan je het voorkomen en waar te beginnen?

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Hier wordt onder verstaan: agressie en geweld; seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten; pesten; discriminatie. Kortweg PSA genoemd wat ook een onderdeel is van de RI&E. De werkgever wordt geacht een veilig arbeidsklimaat te bieden.

We weten ook dat een gezond en veilig arbeidsklimaat zorgt voor tevreden werknemers. Het verzuim is in deze organisaties lager en de productiviteit hoger. Reden genoeg om aan de voorkant te zorgen dat het goed zit, preventief dus. Eigenlijk: als er klachten zijn ben je als werkgever te laat.

Naast mijn werk als mental coach ben ik nu ook beschikbaar voor organisaties om als extern vertrouwenspersoon een rol te nemen in het ondersteunen van een veilige werkomgeving. Deze rol zie ik niet alleen als luisterend oor voor de klachten die mensen ervaren maar ook als bewustmaker van hoe elkaar aanspreken op – en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag. Tijdens bijeenkomsten geef ik uitleg over verschillende manieren van communiceren en het ontwikkelen van een empathische houding. Voor elk bedrijf zal dit maatwerk zijn. Neem vooral contact op over de mogelijkheden. Ik help graag!

 

Marjo van Zalk

Mental Coach en Vertrouwenspersoon

Stad in Bedrijf magazine

Lees nu
het héle magazine!

Lees hier
Het hele Stad in Bedrijf magazine lezen